Goede voorbeelden uit het basisonderwijs

Op deze pagina vind je goede voorbeelden vanuit het basisonderwijs. De voorbeelden zijn heel divers: over een concrete goede aanpak in de klas, een preventieve en integrale aanpak van scholen, maar ook over een succesvolle ketenaanpak op regionaal niveau.

Pilot Samen preventief aan de slag /leren/leren-van-goede-voorbeelden/po/pilot-samen-preventief-aan-de-slag

In de gemeente Kampen heeft zorgaanbieder Papillon een kleine pilot opgezet waarin zij kinderen preventief helpen op de school. Dit doen ze met de methode Taal in blokjes. In deze pilot kregen scholen steun bij de inrichting van ondersteuningsniveau 3 én werden kinderen eerder geholpen.

Versterken samenwerking onderwijs en zorg: Innovatieve Dyslexiezorg (IDEE) /leren/leren-van-goede-voorbeelden/versterken-samenwerking-onderwijs-en-zorg-in…

Onder de naam ‘IDEE: innovatieve dyslexiezorg’ heeft Marant een pilot opgezet, waarin de vergoede dyslexiezorg anders wordt vormgegeven. Bij een IDEE-traject starten kinderen namelijk niet met een diagnostisch onderzoek, maar krijgen eerst twaalf behandelingen.

Preventieve aanpak in de Hoeksche Waard /leren/leren-van-goede-voorbeelden/preventieve-aanpak-van-leesproblemen-de-hoek…

De scholen van samenwerkingsverband de Hoeksche Waard hebben structureel gekozen voor een preventieve aanpak van leesproblemen met het online interventieprogramma Bouw!.

Voorschoolse rt /leren/leren-van-goede-voorbeelden/po-i-voorschoolse-rt

Basisschool De Venen biedt extra leesbegeleiding voor schooltijd of aan het begin van de schooldag. Lees meer over hoe ze dat organiseren.

Screening in groep 2: een goed idee /leren/leren-van-goede-voorbeelden/po-l-screening-groep-2-een-goed-idee

Hoe kun je leesachterstanden voorkomen in groep 2? In deze video leggen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam uit hoe vroegtijdige screening en interventie in groep 2 eruit kunnen zien.

Goed leesonderwijs op afstand /leren/leren-van-goede-voorbeelden/po-goed-leesonderwijs-op-afstand

Adviezen en tips over de inrichting van het leesonderwijs tijdens de scholensluiting.

Integrale samenwerking in de regio Holland Rijnland /leren/leren-van-goede-voorbeelden/als-iedereen-doet-wat-hij-moet-doen

Beschrijving van de succesvolle integrale samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en aanbieders in de regio Holland Rijnland zónder poortwachtersfunctie.

Poortwachters in de dyslexiezorg /leren/leren-van-goede-voorbeelden/po-poortwachters-de-dyslexiezorg

Lees over de langetermijnresultaten van het 'Waterlandmodel' en de poortwachtersfunctie.

Dyslexieteam Samenwerkingsverband 3006 /leren/leren-van-goede-voorbeelden/samenwerkingsverband-primair-onderwijs-30-06

Beschrijving van de inzet van een dyslexieteam en de doorontwikkeling van de werkwijze.

Dyslexie in Transitie /leren/leren-van-goede-voorbeelden/po-dyslexie-transitie

Praktijkvoorbeeld van samenwerking gemeenten, basisonderwijs, zorg en ouders voor een preventieve, betere en goedkopere aanpak van dyslexie.

De Taalgroep /leren/leren-van-goede-voorbeelden/po-de-taalgroep

Voorbeeld van een aanvullende onderwijsvoorziening voor leerlingen met (kenmerken van) dyslexie.

De implementatie van dyslexiehulpmiddelen in beeld /leren/leren-van-goede-voorbeelden/de-implementatie-van-dyslexiehulpmiddelen-be…

In verschillende video’s laten we zien hoe je een leerling kunt ondersteunen bij het succesvol inzetten van een dyslexiehulpmiddel.