PO | De Taalgroep

In Hilversum richtte het Samenwerkingsverband ‘Annie M.G. Schmidt’ (tegenwoordig Unita) de Taalgroep op, een onderwijsvoorziening voor kinderen met (kenmerken van) dyslexie.

Als kinderen ondanks extra ondersteuning in groep 4, 5 of 6 écht vastlopen in het reguliere onderwijs en leraren handelingsverlegen zijn, dan kunnen deze kinderen op indicatie van SWV Unita terecht bij de Taalgroep. Maximaal een jaar lang gaan de kinderen hier drie dagen per week naartoe; de andere twee schooldagen draaien zij mee in hun gewone groep op school. Lezen, taal, spellen en schrijven komen natuurlijk volop aan bod bij de Taalgroep, maar daarnaast rekenen de kinderen er ook.

Onderstaand filmpje vertelt meer over hoe de Taalgroep werkt.