PO VO | De implementatie van dyslexiehulpmiddelen in beeld

Laatst bijgewerkt op

Uit onderzoek weten we dat er meer nodig is om een compenserend dyslexiehulpmiddel succesvol in te zetten dan alleen het simpelweg aanbieden van een hulpmiddel (Scheltinga & Siekman, 2021). In verschillende video’s laten we zien hoe je een leerling kunt ondersteunen bij het succesvol inzetten van een dyslexiehulpmiddel.

Bij de implementatie van het hulpmiddel wordt gebruik gemaakt van de methodiek COM (Compenserende dyslexiehulpmiddelen Op Maat, zie www.dyslexiehulpmiddelen.com). In het stappenplan, behorende bij de methodiek, onderscheiden we verschillende fasen bij de implementatie van een dyslexiehulpmiddel:  voorbereiding, instructie, gebruik en evaluatie en nazorg (zie deze poster voor een visuele weergave van de methodiek). 

In de volgende video wordt uitgelegd hoe de methodiek in zijn werk gaat.
 

Video Compenserende dyslexiehulpmiddelen succesvol inzetten Op Maat met de methodiek COM

In de volgende video’s wordt je stap voor stap meegenomen door de verschillende fasen van de methodiek COM.

Voorbereiding

Video fase voorbereiding

In deze fase kun je gebruik maken van het SETT-model. Lees hier meer over in het artikel Weten | Kiezen van een compenserend hulpmiddel. Daarnaast vind je op www.dyslexiehulpmiddelen.com een overzicht van beschikbare dyslexiehulpmiddelen.

Instructie

Video fase instructie: behoeftes in kaart brengen

In deze fase kun je gebruik maken van het IPPA-basisinterview:

Video fase instructie: technische training

Gebruik

Video fase gebruik: thuis en in de klas

Evaluatie en nazorg

Video fase evaluatie en nazorg

In deze fase kun je gebruik maken van het evaluatie-instrument IPPA:

Zelf ook aan de slag met de methodiek COM? Ga naar www.dyslexiehulpmiddelen.com voor meer informatie over de methodiek.