PO I Voorschoolse rt

Het team van basisschool De Venen richt ondersteuningsniveau 3 in door ‘voorschoolse rt’ te organiseren. Dat betekent dat de groepen 1 t/m 4 om 9.00 u starten en de groepen 5 t/m 8 om 8.30 u, waardoor de leerkrachten van groep 1/2 een half uur de tijd hebben om de leerlingen van de bovenbouw individueel of in groepjes van 2 à 3 leerlingen te begeleiden bij het lezen. Leerlingen van groep 3 en 4 die extra ondersteuning nodig hebben, worden uitgenodigd om ook om half 9 naar school te komen. Zij krijgen dan van hun eigen leerkracht voorschoolse rt zodat aan de uitbreiding van de leestijd kan worden voldaan.

Inhoud van de voorschoolse rt

Leerlingen die het nodig hebben krijgen het eerste half uur van de schooldag extra leesbegeleiding. Die tijd wordt verschillend ingevuld. Leerlingen die een dyslexiebehandeling volgen, oefenen met de materialen van de behandeling. Leerlingen die geen dyslexiebehandeling volgen, krijgen begeleide inoefening bij het lezen van een tekst. Vaak is dit pre-teaching: leerlingen oefenen alvast met de tekst die later die dag klassikaal wordt aangeboden. De leerlingen volgen op deze manier twee keer per week voorschoolse rt, gegeven door een vaste leerkracht van de onderbouw of door hun eigen leerkracht (groep 3 en 4). De verantwoordelijkheid voor de materialen en het handelingsplan blijft bij de groepsleerkracht; de leerkracht van de onderbouw heeft in dit geval slechts een uitvoerende taak. Zij kunnen de begeleiding dan ook vrijwel zonder voorbereidingen uitvoeren.

Aanleiding voor deze werkwijze

Tijdens het zoeken naar een oplossing voor de vele vragen naar extra leesbegeleiding is de werkwijze van voorschoolse rt ontstaan. De wisselende tijden aan de start van de dag bestonden al en vanuit de interne begeleiders is de wens ontstaan om het eerste half uur van de dag in te vullen met voorschoolse rt. Inmiddels werkt basisschool De Venen al zo'n 15 jaar met het aanbieden van voorschoolse rt. Naast de voorschoolse rt is er een dag per week een vaste rt’er voor leerlingen van groep 5-8 beschikbaar.

Ouders

Vanwege de verschillende starttijden voor de onderbouw en de bovenbouw is er soms wel eens wat weerstand geweest bij de ouders, maar ouders zijn daar ondertussen aan gewend. Een goede uitleg waarom de school hiervoor kiest, namelijk tijd creëren voor extra leesbegeleiding, neemt de weerstand vaak weg. Bovendien is het voor de kinderen van groep 3-4 die uitgenodigd worden voor voorschoolse rt geen verplichting, omdat het voor hen extra onderwijstijd is. Het is een extra service die de school biedt, waar veel ouders dankbaar gebruik van maken.

Resultaten van de aanpak

In hoeverre de aanpak effectief is, is lastig te zeggen. Wel ziet de school goede resultaten in de groepen waar de eigen leerkracht de leerlingen voor schooltijd begeleidt; kinderen kunnen soms na een periode stoppen met de voorschoolse rt gezien hun groei. Leerkrachten van groep 3 en 4 geven daarbij aan dat het prettig is om hun eigen leerlingen op die manier extra te kunnen ondersteunen in het lezen. Voor de leerkrachten van groep 5-8 werkt het fijn dat de begeleiding door een vaste collega gedaan wordt. En voor de leerkrachten van de groepen 1 en 2 is het prettig dat de begeleiding nauwelijks voorbereidingstijd kost.

Advies voor andere scholen

Een heldere communicatie met ouders is essentieel: leg goed uit waarom je kiest voor deze werkwijze en wat het doel is. Uiteindelijk zal ook voor ouders het belang van een goede leesbegeleiding zwaarder wegen dan organisatorisch gemak. Dit geldt tevens voor het team: leg uit wat het doel is van deze constructie en maak de afspraak dat iedere leerkracht vanaf 08.30 u met kinderen werkt (professionele houding).