Toolbox voor regionale activiteiten

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie stimuleert samenwerkingen tussen onderwijs & zorg in de regio die gericht zijn op een effectieve en integrale aanpak van leesproblemen en dyslexie.

Het Stimuleringsprogramma vervult hierin een actieve rol door te ondersteunen bij regionale (start)bijeenkomsten (fysiek of online), waar partijen elkaar kunnen vinden op thema’s die voor die regio van belang zijn. Het uiteindelijke doel is doorontwikkeling van deze verbindende activiteiten om daarmee op regionaal niveau duurzame kwaliteitsverbetering van onderwijs en zorg (uitvoerend en beleidsmatig) te bewerkstelligen. Bekijk ook onze animatie over regionale bijeenkomsten.

Voor een eerste regiobijeenkomst heeft het Stimuleringsprogramma een draaiboek met een technische handleiding voor online bijeenkomsten ontwikkeld, bedoeld om de samenwerking tussen partners in de regio tot stand te brengen.

Daarnaast hebben we voor de regionale activiteiten onderstaande toolbox ontwikkeld. Dit is een thematisch georganiseerde ‘bibliotheek’ van informatie en tools die ingezet kan worden bij de verbinding van onderwijs en zorg in de regio’s. Al naargelang de inhoudelijke thema’s die de regio kiest, kunnen deze handzame documenten, filmpjes, voorbeelden, modules, scans enzovoorts worden ingezet ter ondersteuning van het bereiken van de doelen binnen de regio. Van de materialen is aangegeven voor welk(e) niveau(s) (strategisch-tactisch-operationeel) ze het meest geschikt zijn. Download hier een compleet overzicht van de materialen in de toolbox (pdf). Voor een uitleg van de niveaus, zie de link onderaan deze pagina.

Een regio die actief wil gaan verbinden, kan contact opnemen met het Stimuleringsprogramma (info@dyslexiecentraal.nl). Ook wanneer u een goed voorbeeld wilt delen, kunt u ons benaderen.