Bij de bibliotheek

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om het lezen iets minder lastig en bovendien leuker te maken voor kinderen met dyslexie. De bibliotheek speelt daarin een centrale rol. Op deze pagina lees je meer over wat de bibliotheek te bieden heeft voor ouders en leerlingen. Maar ook hoe scholen de samenwerking met de bibliotheken kunnen versterken. Voor de bibliotheken zelf hebben we een aparte pagina ingericht waarmee zij zelf activiteiten over leesproblemen en dyslexie in hun eigen bibliotheek kunnen organiseren.