Onderwijsinspectie en dyslexie

Er is regelmatig publiciteit geweest over de toename van het aantal dyslexieverklaringen (zie bijvoorbeeld de publicatie van de GezondheidsenquĂȘte van het CBS in 2016) en over de grote verschillen tussen scholen wat betreft het aantal leerlingen met een dyslexieverklaring. De kwaliteit van het leesonderwijs maar ook de vergoedingsregeling, die sinds 2009 bestaat voor leerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie, zijn regelmatig naar voren gebracht als mogelijke verklaringen. De inspectie heeft een themaonderzoek gedaan naar twee onderwerpen: 1) de omvang en de verschillen tussen scholen en de verschillen tussen leerlingen in toegang tot diagnostiek en behandeling van dyslexie (o.a. op grond van sociale achtergrond) en 2) de mogelijke verklaringen van deze verschillen:


Oplossingsrichtingen vanuit het Stimuleringsprogramma

Het themaonderzoek van de Onderwijsinspectie noemt een aantal aanbevelingen, waarvoor het Stimuleringsprogramma oplossingsrichtingen biedt. Kijk hiervoor in onze beleidsfolder: