Steunpunt Passend Onderwijs PO- VO

Laatst bijgewerkt op

De PO-Raad en VO-raad hebben hun krachten gebundeld in het Steunpunt Passend Onderwijs voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Op deze website is alles te vinden voor iedereen die actief is op het gebied van Passend Onderwijs: publicaties in de kennisbank, praktijkvoorbeelden, nieuwsberichten en agenda-items.

Daarnaast zijn verschillende inspirerende voorbeelden en praktische oplossingen samengevoegd in de publicaties Verrassend Passend die ook navolging verdienen met betrekking tot de thema’s lezen en dyslexie:

Verrassend Passend: Passend Onderwijs in de praktijk | 2019 | Steunpunt Passend Onderwijs VO en VO-raad

Medewerkers van samenwerkingsverbanden, scholen en gemeenten vertellen over hun beleid, activiteiten en ervaringen op het gebied van verschillende thema’s. Deze voorbeelden inspireren om in toekomstige publicaties ook lokale en regionale samenwerking op het gebied van geletterdheid en dyslexie in de etalage te zetten.

Verrassend Passend: Special Samenwerking Onderwijs-Jeugd | 2019 | Steunpunt Passend Onderwijs PO en VO en Nederlands Jeugdinstituut

Acht inspirerende voorbeelden van praktijken waarin onderwijs en jeugdhulp samen optrekken. De praktijkverhalen maken het belang van samenwerking en aandacht voor preventie duidelijk.

Verrassend Passend: Special De leraar centraal | 2019 | Steunpunt Passend Onderwijs, AOb en CNV Onderwijs

Deze special beschrijft mooie voorbeelden uit primair en voortgezet onderwijs waarin leraren samen met zorgspecialisten passend onderwijs gestalte geven. Hierin valt de bevlogenheid op die leraren hebben om zich in te zetten voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.