Materialen

Op deze pagina zijn allerlei praktische materialen en publicaties te vinden die gebruikt kunnen worden in de begeleiding van leerlingen met lees- en spellingproblemen en dyslexie.

Signaleringsinstrument Dyslexie

  • Voortgezet Onderwijs

Het Signaleringsinstrument bij het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs helpt scholen aan het begin van de brugklas snel te achterhalen welke leerlingen leesproblemen hebben en mogelijk dyslexie hebben.

Lees meer over Signaleringsinstrument Dyslexie
Afbeelding van de kaft van de handleiding van het Signaleringsinstrument Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs

Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO

Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO geeft leerkrachten en leespecialisten in het speciaal basisonderwijs handvatten voor het signaleren en effectief begeleiden van leerlingen met lees- en spellingproblemen.

Lees meer over Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO
Afbeelding van de kaft van het Protocol Dyslexie SBO

Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs

Het Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs is een inhoudelijke handreiking voor hogescholen en universiteiten om de begeleiding van studenten met dyslexie te optimaliseren.

Lees meer over Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs
Afbeelding van de kaft van het Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs

Draaiboeken Connect

Connect is een interventieprogramma voor probleemlezers. Het bestaat uit drie delen die alle drie bedoeld zijn voor zeer frequente interventie, individueel of in een kleine groep.

Lees meer over Draaiboeken Connect
Decoratieve afbeelding

Heb je een vraag en staat het niet op deze site? Laat het ons weten.