Signaleringsinstrument Dyslexie

Laatst bijgewerkt op
  • Voortgezet Onderwijs

Signaleringsinstrument Dyslexie Voortgezet Onderwijs

Handleiding

Stilleestoets Hoe gevaarlijk is een tekenbeet?

Handleiding en instrument

Audio-cd Dictee Het wonderlijke weer*

Digitale versie

Klassenoverzichtsformulier

Excel

Het Signaleringsinstrument Dyslexie (2005) bij het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs bevat een zinnendictee en een stilleestoets. Daarmee kunnen scholen aan het begin van de brugklas snel achterhalen welke leerlingen leesproblemen hebben en mogelijk dyslexie hebben. Het is géén dyslexietoets. Om dyslexie te kunnen vaststellen is een uitgebreid onderzoek nodig (zie daarvoor Weten - Signaleren in het voortgezet onderwijs en Weten - Dyslexie vaststellen).

Let op: ondanks dat in de praktijk veel gebruik wordt gemaakt van het Signaleringsinstrument Dyslexie, raden wij het gebruik hiervan als signaleringsinstrument inmiddels af. Dat komt doordat de normen van het signaleringsinstrument verouderd zijn (ouder dan 15 jaar) en dit instrument wordt niet meer vernieuwd. Wij raden daarom aan om op zoek te gaan naar alternatieve signaleringsinstrumenten en het signaleringsinstrument alleen nog te gebruiken voor kwalitatieve analyses van de lees- en of spellingproblemen van leerlingen. Het zinnendictee is bijvoorbeeld heel bruikbaar voor kwalitatieve analyse van het spellen van volledige zinnen. Voor meer informatie hierover, zie onze pagina Weten | Signaleren in het voortgezet onderwijs.

Het signaleringsinstrument kan worden afgenomen in het Praktijkonderwijs/lwoo, vmbo en havo/vwo. Voor elk van deze doelgroepen is er een aangepaste versie van het zinnendictee, die varieert in spreektempo en aantal zinnen. Het instrument kan klassikaal worden afgenomen en neemt twee lesuren in beslag. Voor de verwerking van de gegevens is een Excel-versie van het klassenoverzichtsformulier beschikbaar.

Zinnendictee Het wonderlijke weer

Het dictee Het wonderlijke weer is bedoeld om hardnekkige lees- en spellingfouten te signaleren in de brugklas. Van het dictee bestaan varianten voor de verschillende schooltypen.

Aanvulling op de handleiding:  Bij de brugklas vmbo-gemengd/-theoretisch/havo wordt uitgegaan van 8 zinnen.

*De bijbehorende audiobestanden (MP3) hiervoor vind je hierboven. Het rar-bestand waarin de audiobestanden zijn samengevoegd, moet na het downloaden eerst worden uitgepakt (hiervoor kan een programma als WinRAR of WinZip worden gebruikt). Als je met de rechtermuisknop op het gedownloade bestand klikt zou deze optie moeten verschijnen.

Stilleestoets Hoe gevaarlijk is een tekenbeet?

Deze stilleestoets kan gebruikt worden bij een vermoeden van lees- en spellingproblemen. Met deze toets worden de stilleessnelheid en het vasthouden van informatie getoetst. Daarnaast geeft de toets een indicatie voor het onthouden en weergeven van informatie.