Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO

Laatst bijgewerkt op

Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO geeft leerkrachten en leespecialisten (intern begeleiders, remedial teachers, dyslexiecoaches, logopedisten) in het speciaal basisonderwijs handvatten voor het signaleren en effectief begeleiden van leerlingen met lees- en spellingproblemen.

Het protocol geeft antwoorden op vragen als:

  • Wat zijn de kenmerken van goed lees- en spellingonderwijs in het sbo?
  • Hoe kun je lees- en spellingproblemen herkennen?
  • Hoe ziet een effectieve aanpak van lees- en spellingproblemen eruit?
  • Hoe kun je leerlingen met dyslexie ondersteunen bij lezen en schrijven?
  • Wat kun je als school doen bij een leerling met (een vermoeden van) dyslexie?

Bijlagen

2011 | Femke Scheltinga, Maud van Druenen, Martine Gijsel & Ludo Verhoeven | Expertisecentrum Nederlands

Bestel hier het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO