Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5-8

Laatst bijgewerkt op

Bijlagen Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5-8*

Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5 t/m 8 biedt praktische adviezen voor signalering en begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het boek geeft informatie over nieuwe toetsen en de vergoedingsregeling dyslexie. Het bevat checklists, tips en adviezen voor leerkrachten en leesspecialisten in de bovenbouw. De adviezen sluiten aan bij de tussendoelen gevorderde geletterdheid.

Goed taalonderwijs sluit aan bij leerbehoeften

Goed leren lezen en schrijven is noodzakelijk voor schoolsucces. Een op de tien kinderen blijkt echter moeite te hebben met lezen en spellen en heeft goede begeleiding nodig. Door het onderwijs goed af te stemmen op de behoeften van leerlingen, kunnen de belemmeringen door ernstige lees- en spellingproblemen worden beperkt. Met dit boek vol voorbeelden en richtlijnen, hebben leerkrachten en leesspecialisten (remedial teachers, intern begeleiders en logopedisten) een praktisch instrument in handen om gedifferentieerd onderwijs te geven, de taalontwikkeling van kinderen systematisch te volgen en te evalueren en kinderen met lees- en spellingproblemen te begeleiden.

Praktische adviezen voor preventie en interventie

Dit boek geeft praktische adviezen over preventie, interventie en ICT als hulpmiddel bij dyslexie. Ook doorverwijzing naar hulp buiten de school, vergoedingsregeling dyslexie en inpassing van het protocol in het schoolbeleid komen aan bod. Er is veel aandacht voor toetsen en observeren. Met dit boek geef je begeleiding van leerlingen met dyslexie vorm, bijvoorbeeld door het inrichten van extra instructie- en oefentijd. Daarnaast legt het boek helder uit hoe taalontwikkeling verloopt, hoe je leesproblemen herkent en wat dyslexie is.

2011 | Femke Scheltinga, Martine Gijsel, Maud van Druenen & Ludo Verhoeven | Expertisecentrum Nederlands

Bestel hier het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5-8. De bijlagen zijn hier ook apart te downloaden. 

*De bijbehorende bijlagen vind je hierboven. Het zip-bestand waarin de bestanden zijn samengevoegd, moet na het downloaden eerst worden uitgepakt (hiervoor kan een programma als WinRAR of WinZip worden gebruikt). Als je met de rechtermuisknop op het gedownloade bestand klikt zou deze optie moeten verschijnen.