Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs

Laatst bijgewerkt op
  • Handreiking voor aankomende leerkrachten

Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs

Handreiking voor aankomende leerkrachten

Van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) naar Ernstige Dyslexie (ED)

Sinds 1 januari 2022 geldt het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB) 3.0 en spreken we van Ernstige Dyslexie (ED). Waar op deze website nog Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) staat, moet vanaf dat moment gelezen worden Ernstige Dyslexie (ED). Zie voor meer informatie de Leidraad Ernstige Dyslexie: van onderwijs naar zorg en de toelichtende brieven daarbij.

Elke pabo-student krijgt tijdens of na zijn opleiding wel te maken met leerlingen met lees-, spellingproblemen en dyslexie. Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs is een handreiking voor aankomende leerkrachten om zich hierop voor te bereiden. Dit ‘pabo-protocol’ bevat de belangrijkste informatie uit de verschillende protocollen voor groep 1 t/m 8. In het boek zijn antwoorden te vinden op vragen als: 

  • Wat is dyslexie?
  • Hoe kun je lees en spellingproblemen herkennen?
  • Wat zijn de kenmerken van goed lees- en spellingonderwijs?
  • Hoe kun je leerlingen ondersteunen bij het lezen en schrijven?
  • Wat kan een school doen bij een leerling met (een vermoeden van) dyslexie?

Digitale leeromgeving

Op de volgende pagina’s vind je samenvattingen van elk hoofdstuk en een lijst filmpjes, websites, leestips en handige materialen als aanvulling op de informatie in het boek:

In dit boek wordt ook naar enkele verouderde documenten verwezen, deze staan niet meer online. Mocht u een verwijzing niet kunnen vinden, kan dit de reden daarvoor zijn. Het boek kunt u bestellen via: Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs.

2012 | Maud van Druenen, Martine Gijsel, Femke Scheltinga & Ludo Verhoeven | Expertisecentrum Nederlands