Aanpak leesonderwijs voor leerlingen met cluster 4-indicatie in het basisonderwijs

Kijkwijzer Aanpak Leesonderwijs Cluster 4

De kijkwijzer Aanpak leesonderwijs voor leerlingen met cluster 4-indicatie in het basisonderwijs biedt leerkrachten in het basisonderwijs praktische handvatten voor goed technisch leesonderwijs aan leerlingen met een indicatie voor cluster 4-onderwijs.

Ook voor deze leerlingen gelden de principes van effectief leesonderwijs uit het regulier onderwijs. Daarnaast is er een aantal specifieke aandachtspunten voor deze groep leerlingen. De kijkwijzer sluit aan bij het katern Met lezen aan de slag in cluster 4.

 

2012 | Femke Scheltinga & Simone Hoogenboom | Expertisecentrum Nederlands / KPC Groep