Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 4

Laatst bijgewerkt op

Bijlagen Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4*

Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 4 biedt praktische adviezen voor signalering en begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het boek geeft informatie over toetsen en de vergoedingsregeling dyslexie. Het bevat checklists, tips en adviezen voor leerkrachten en leesspecialisten groep 4. De adviezen sluiten aan bij de tussendoelen beginnende geletterdheid.

Dyslexie signaleren en effectief begeleiden

In groep 4 gaan kinderen verder met technisch lezen en spellen waarmee ze in groep 3 zijn gestart. Een op de tien kinderen blijkt echter moeite te hebben met leren lezen en spellen. Deze kinderen hebben begeleiding nodig om succesvol te kunnen zijn op school. Hoe eerder leerkrachten leesproblemen herkennen, hoe effectiever de interventie. Dit boek geeft leerkrachten en leesspecialisten (intern begeleiders, remedial teachers, logopedisten) handvatten voor het signaleren en effectief begeleiden van leerlingen met lees- en spellingproblemen in groep 4.

Praktische adviezen

Dit boek geeft antwoord op vragen over een goede aanpak van leesproblemen en dyslexie in groep 4. Wat zijn de kenmerken van goed lees- en spellingonderwijs in groep 4? Hoe kun je lees- en spellingproblemen herkennen? Hoe ziet een effectieve aanpak van lees- en spellingproblemen eruit?

Met praktische adviezen leer je onderwijs af te stemmen op de leerbehoeften van individuele kinderen en begeleiding in te zetten als het nodig is. Ook is er aandacht voor doorverwijzen en de vergoedingsregeling dyslexie. Tot slot geeft het boek handige suggesties hoe werken met het protocol in te passen is in het schoolbeleid.

2011 | Martine Gijsel, Femke Scheltinga, Maud van Druenen & Ludo Verhoeven | Expertisecentrum Nederlands

Bestel hier het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 4. De bijlagen zijn hier ook apart te downloaden. 

*De bijbehorende bijlagen vind je hierboven. Het zip-bestand waarin de bestanden zijn samengevoegd, moet na het downloaden eerst worden uitgepakt (hiervoor kan een programma als WinRAR of WinZip worden gebruikt). Als je met de rechtermuisknop op het gedownloade bestand klikt zou deze optie moeten verschijnen.