Materialen

Op deze pagina zijn allerlei praktische materialen en publicaties te vinden die gebruikt kunnen worden in de begeleiding van leerlingen met lees- en spellingproblemen en dyslexie.

Mijn kind met dyslexie gaat naar de middelbare school: Vragen voor de nieuwe school

Als je kind in groep 7 of 8 zit ga je een keuze maken voor een middelbare school. Bij kinderen met dyslexie is het ook belangrijk om te zien of je kind de juiste ondersteuning zal krijgen om zich goed te kunnen ontwikkelen. In dit document vind je verschillende suggesties voor vragen die je aan de school kunt stellen.

Lees meer over Mijn kind met dyslexie gaat naar de middelbare school: Vragen voor de nieuwe school
Foto ouder met vraagtekens

Handreiking | Dispensatieprotocol in het voortgezet onderwijs

Voor sommige leerlingen kan het nodig zijn om hen dispensatie te verlenen voor bepaalde opdrachten of activiteiten. Een dispensatieprotocol kan daarbij gebruikt worden als toetssteen van voor dispensatievragen. In deze handreiking worden aandachtspunten en tips gegeven voor het opstellen van zo'n dispensatieprotocol.

Lees meer over Handreiking | Dispensatieprotocol in het voortgezet onderwijs
Decoratieve afbeelding

Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs

  • Online zelfevaluatie-instrument

Dit online zelfevaluatie-instrument kan een startpunt zijn voor duurzame verbeteringen in de begeleiding van leerlingen met lees-/spellingproblemen en dyslexie in het voortgezet onderwijs.

Lees meer over Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs
Deze afbeelding toont een radarscan uit de rapportage van de dyslexiescan. Scores voor de verschillende domeinen worden weergegeven met verschillende gekleurde lijnen.

Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen

  • Online zelfevaluatie-instrument

Dit online zelfevaluatie-instrument kan als startpunt dienen voor duurzame verbeterslagen in de preventieve aanpak in groep 1 en 2 als voorbereiding op het formele lees- en spellingonderwijs in groep 3.

Lees meer over Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen
Radargrafiek voorbeeld uit scan

Lerarenopleiding VO

Het Masterplan Dyslexie heeft rond een aantal thema's lesmateriaal ontwikkeld voor eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen VO. Dit materiaal is aangepast aan de meest recente uitgave van het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs.

Lees meer over Lerarenopleiding VO
Decoratieve afbeelding

Handreiking Samenwerken bij ernstige enkelvoudige dyslexie

  • Handreiking voor samenwerking tussen de gemeente en het samenwerkingsverband passend onderwijs

Handreiking voor samenwerking tussen de gemeente en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs bij ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). De handreiking beschrijft ‘Wie doet wat bij dyslexie en EED’, biedt aandachtspunten voor sturing, bewaking en afstemming van beleid door SWV en gemeenten bij de EED-zorg en geeft goede voorbeelden.

Lees meer over Handreiking Samenwerken bij ernstige enkelvoudige dyslexie
Titelpagina van de handreiking Samenwerken bij ernstige enkelvoudige dyslexie

Heb je een vraag en staat het niet op deze site? Laat het ons weten.