Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het Voortgezet Onderwijs

Laatst bijgewerkt op

Correctie Bijlage 2

Het boek Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het Voortgezet Onderwijs (herziene versie) biedt zorgspecialisten in het voortgezet onderwijs een recent overzicht van beschikbaar toetsmateriaal voor technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en begrijpend luisteren, zowel voor het Nederlands als voor de moderne vreemde talen.

Een belangrijk onderdeel vormen de twee woordleestoetsen Engels en Frans (Steenbeek-Planting, Kleijnen, & Verhoeven, 2008a, 2008b) en de VO-normering AVI-9 die – naast een aantal andere toetsen en taken - bij dit boek worden geleverd. Ook voor het vertalen van de toetsresultaten naar concreet handelen binnen en buiten de klas geeft dit boek handvatten, in de vorm van een overzicht van effectieve begeleidingsprincipes. Tot slot gaan we in op het implementeren en evalueren van begeleidingstrajecten aan de hand van tien implementatietips. Hiermee geeft het boek een goede ondersteuning voor scholen in het realiseren van passend onderwijs voor leerlingen met lees-/spellingproblemen en dyslexie.

In een van de normtabellen in bijlage 2 is een fout ontdekt. In bovenstaande download wordt deze gecorrigeerd. 

 

2018 (herziene versie) | Esther Steenbeek-Planting, Ria Kleijnen, Cindy Teunissen, Maud van Druenen & Ludo Verhoeven | Expertisecentrum Nederlands

Bestel hier het boek Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het Voortgezet Onderwijs. De bijbehorende documenten en andere bijlages zijn te downloaden op de website van het Expertisecentrum Nederlands.