Materialen

Op deze pagina zijn allerlei praktische materialen en publicaties te vinden die gebruikt kunnen worden in de begeleiding van leerlingen met lees- en spellingproblemen en dyslexie.

Leesonderwijs en leesbegeleiding voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS/ESM)

In dit katern worden aanbevelingen gedaan voor scholen die aan de slag willen met het leesonderwijs voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS, voorheen ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden). Tevens biedt het handvatten voor ambulant begeleiders die leerlingen met TOS in het regulier basisonderwijs begeleiden.

Lees meer over Leesonderwijs en leesbegeleiding voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS/ESM)
Afbeelding kaft van het katern 'Leesonderwijs en leesbegeleiding voor leerlingen met Ernstige Spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM)' bij de protocollen leesproblemen en dyslexie.

Met lezen aan de slag in cluster 4

Met lezen aan de slag in cluster 4 is een katern bij de protocollen leesproblemen en dyslexie. Dit katern gaat in op de aanpak van lezen en leesproblemen in cluster 4 onderwijs. Dit katern kan als naslagwerk worden gebruikt, door leerkrachten maar ook door ondersteuners en specialisten.

Lees meer over Met lezen aan de slag in cluster 4
Kaft van het katern 'Met lezen aan de slag in cluster 4' bij de protocollen leesproblemen en dyslexie

Protocol Dyslexie mbo

Het Protocol Dyslexie mbo (2017) is een herziening van het protocol uit 2010. Het protocol is geactualiseerd waardoor het aansluit bij het huidige onderwijs in het mbo en de geldende wet- en regelgeving. Het bevat richtlijnen voor signalering, diagnosticering en begeleiding van studenten met leesproblemen en/of dyslexie in het mbo.

Lees meer over Protocol Dyslexie mbo
Afbeelding van de kaft van Protocol Dyslexie MBO

Leidraad voor ouders: Mijn kind met dyslexie

  • Ouders
  • Voortgezet Onderwijs
  • Basisonderwijs

De leidraden geven ouders handvatten voor de ondersteuning die je je kind met leesproblemen of dyslexie kunt geven, en voor het communiceren en samenwerken met school en professionals.

Lees meer over Leidraad voor ouders: Mijn kind met dyslexie
Afbeelding van de kaft van Leidraad PO en de kaft van leidraad VO voor ouders

Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2

In het kader van preventie van latere leesproblemen, is aandacht voor taal in ruime zin al op jonge leeftijd noodzakelijk. In het Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 worden de verschillende taaldomeinen uitgebreid toegelicht en onderbouwd met praktijkvoorbeelden.

Lees meer over Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2
Afbeelding van de kaft van het Protocol Dyslexie groep 1 en 2

Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs

  • Handreiking voor aankomende leerkrachten

Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs is een handreiking voor studenten. Dit ‘pabo protocol’ bevat de belangrijkste informatie uit de verschillende protocollen voor groep 1 t/m groep 8.

Lees meer over Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs
Afbeelding van de kaft van Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs, een handreiking voor aankomende leerkrachten.

Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs

Het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs biedt handreikingen voor het opzetten van dyslexiebeleid op school, heeft een praktische opzet en is bestemd voor directie, middenmanagement en docenten.

Lees meer over Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs
Afbeelding van de kaft van het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs

Heb je een vraag en staat het niet op deze site? Laat het ons weten.