Materialen

Op deze pagina zijn allerlei praktische materialen en publicaties te vinden die gebruikt kunnen worden in de begeleiding van leerlingen met lees- en spellingproblemen en dyslexie.

Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2

In het kader van preventie van latere leesproblemen, is aandacht voor taal in ruime zin al op jonge leeftijd noodzakelijk. In het Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 worden de verschillende taaldomeinen uitgebreid toegelicht en onderbouwd met praktijkvoorbeelden.

Lees meer over Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2
Afbeelding van de kaft van het Protocol Dyslexie groep 1 en 2

Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs

  • Handreiking voor aankomende leerkrachten

Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs is een handreiking voor studenten. Dit ‘pabo protocol’ bevat de belangrijkste informatie uit de verschillende protocollen voor groep 1 t/m groep 8.

Lees meer over Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs
Afbeelding van de kaft van Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs, een handreiking voor aankomende leerkrachten.

Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs

Het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs biedt handreikingen voor het opzetten van dyslexiebeleid op school, heeft een praktische opzet en is bestemd voor directie, middenmanagement en docenten.

Lees meer over Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs
Afbeelding van de kaft van het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs

Signaleringsinstrument Dyslexie

  • Voortgezet Onderwijs

Het Signaleringsinstrument bij het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs helpt scholen aan het begin van de brugklas snel te achterhalen welke leerlingen leesproblemen hebben en mogelijk dyslexie hebben.

Lees meer over Signaleringsinstrument Dyslexie
Afbeelding van de kaft van de handleiding van het Signaleringsinstrument Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs

Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO

Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO geeft leerkrachten en leespecialisten in het speciaal basisonderwijs handvatten voor het signaleren en effectief begeleiden van leerlingen met lees- en spellingproblemen.

Lees meer over Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO
Afbeelding van de kaft van het Protocol Dyslexie SBO

Heb je een vraag en staat het niet op deze site? Laat het ons weten.