Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs

Laatst bijgewerkt op

Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs

Boek

Bijlagen Protocol Dyslexie VO*

Het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs biedt handreikingen voor het opzetten van dyslexiebeleid op school, heeft een praktische opzet en is bestemd voor directie, middenmanagement en docenten. Het bevat een keur aan tips voor de ondersteuning en begeleiding van leerlingen met dyslexie binnen en buiten de les.

Het protocol laat zien dat een goede samenwerking tussen de diverse geledingen binnen de school - directie, middenmanagement/zorgspecialist en docenten - nodig is om dyslexiebeleid van de grond te krijgen. De achtergronden en de tips in het protocol helpen om daarin de juiste stappen te zetten. De hoofdstukken besteden onder meer aandacht aan signalering en doorverwijzing voor onderzoek, begeleiding in de klas en daarbuiten, de inzet van ondersteunende technologie, wet- en regelgeving en de samenwerking met ouders. Elk hoofdstuk sluit af met een de overzicht van taken voor directie, middenmanagement en docenten.

2013 | Koos Henneman, Judith Bekebrede, Albert Cox & Hedwig de Krosse | Masterplan Dyslexie

Liever op papier? Bestel hier het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs.

Let op: de informatie omtrent wet- en regelgeving in het protocol is deels verouderd. Voor de actuele informatie, zie de artikelen op Dyslexie Centraal | Weten | Wet- en regelgeving.

 

De volgende uitgaven zijn verwerkt in dit protocol en zijn niet langer los verkrijgbaar: 

  • Dyslectische leerlingen en de talen
  • Dyslectische leerlingen en de zaakvakken
  • Dyslectische leerlingen en de praktijkvakken en creatieve vakken
  • Dyslectische leerlingen en de exacte vakken

*De bijbehorende bijlagen vind je hierboven. Het zip-bestand waarin de bestanden zijn samengevoegd, moet na het downloaden eerst worden uitgepakt (hiervoor kan een programma als WinRAR of WinZip worden gebruikt). Als je met de rechtermuisknop op het gedownloade bestand klikt zou deze optie moeten verschijnen.