In gesprek met leerling en vakdocent over begeleiding bij mvt

Laatst bijgewerkt op

Gespreksleidraad: Afstemming tussen vakdocent en hulp/steunles-docent

2020

In gesprek met een leerling met dyslexie over het leren van vreemde talen

2020

De Gespreksleidraad: Afstemming tussen vakdocent en hulp/steunles-docent kan gebruikt worden om de hulplesdocent te voorzien van informatie en als basis voor een gesprek. Hetzelfde formulier kan gebruikt worden voor een gesprek met de leerling. Op deze manier kan er afstemming plaatsvinden tussen wat aan hulp wordt geboden op ondersteuningsniveau 2 (extra begeleiding bij een vak) en ondersteuningsniveau 1.

Voor een eerste gesprek met de leerling adviseren we om daarnaast de gespreksleidraad In gesprek met een leerling met dyslexie over het leren van vreemde talen te gebruiken. Hierin worden verschillende handvatten gegeven voor hoe je dit gesprek kunt aangaan als vakdocent of zorgspecialist.