Format handelingsplan technisch lezen/spellen ondersteuningsniveau 3

Laatst bijgewerkt op

Format handelingsplan technisch lezen/spellen ON3*

Format handelingsplan technisch lezen/spellen ON3 (invulbare versie)

Wanneer bij een leerling intensieve begeleiding wordt ingezet op ondersteuningsniveau 3 dan kan dit worden vastgelegd in een handelingsplan samen met de resultaten op de hoofd- en tussenmeting en eventuele aanpassingen in de begeleiding. Dit format kan hiervoor worden gebruikt. Indien nodig (wanneer sprake is van een vermoeden van ernstige dyslexie (ED)) kan deze informatie gebruikt worden om het Leerlingdossier Dyslexie in te vullen. Delen van het Leerlingdossier Dyslexie mogen leeg worden gelaten wanneer deze onderdelen al in het handelingsplan worden beschreven.

Format handelingsplan technisch lezen/spellen ondersteuningsniveau 3 | 2021 | Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en Expertisecentrum Nederlands in opdracht van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

*Let op: sla het handelingsplan eerst op voor je erin gaat werken. Sommige webbrowsers zijn niet geschikt voor het invullen van de gegevens, omdat deze niet worden overgenomen bij het opslaan. Het handelingsplan kan worden ingevuld in Adobe Acrobat Reader, een programma dat gratis te downloaden is via get.adobe.com/nl/reader.

Lees meer