Handreiking | Dispensatieprotocol in het voortgezet onderwijs

Handreiking | Dispensatieprotocol in het voortgezet onderwijs

2020

Het dispensatieprotocol is onderdeel van het dyslexiebeleid. In het dyslexiebeleid staat onder andere omschreven van welke aanpassingen en faciliteiten leerlingen met dyslexie gebruik kunnen maken tijdens toetsen en examens, welke begeleiding mogelijk is in de klas en welke begeleiding mogelijk is buiten de klas en in welke leerjaren deze begeleiding mogelijk is.

Voor sommige leerlingen kan het nodig zijn om hen dispensatie te verlenen voor bepaalde opdrachten of activiteiten. Een dispensatieprotocol kan daarbij gebruikt worden als toetssteen van voor dispensatievragen. Wanneer er bijvoorbeeld vanuit ouders een vraag komt voor dispensatie is het belangrijk deze vraag zorgvuldig te onderzoeken en niet te snel over te gaan op dispensatie. Een dispensatieprotocol helpt hierbij. In deze handreiking worden aandachtspunten en tips gegeven voor het opstellen van zo'n dispensatieprotocol.

Handreiking: Dispensatieprotocol in het voortgezet onderwijs | 2020 | Rolak, Horions, Urff & Dood | Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie