Leerlingdossier Dyslexie

Laatst bijgewerkt op
  • Samenwerken bij ED

Leerlingdossier dyslexie*

Versie 5.0 | 2021

Leerlingdossier dyslexie (Word versie)

Versie 5.0 | 2021

Bij een vermoeden van ernstige dyslexie gebruiken scholen het Leerlingdossier Dyslexie* om alle informatie te bundelen ten behoeve van de doorverwijzing naar vergoede diagnostiek.

Het is een middel in het proces dat doorlopen wordt van een vermoeden van ernstige dyslexie (ED) op school tot diagnostiek en behandeling in de zorg. Dit proces wordt beschreven in de Leidraad. Informatie over de intensieve ondersteuning bij signalering van achterstanden bij lezen en spellen is te vinden in de Handreiking. Daarnaast kan het Format handelingsplan technisch lezen/spellen ondersteuningsniveau 3 worden gebruikt om intensieve begeleiding op ondersteuningsniveau 3 te beschrijven. Delen van het Leerlingdossier Dyslexie mogen leeg worden gelaten wanneer deze onderdelen al in het handelingsplan worden beschreven, onder de voorwaarde dat dit handelingsplan is bijgevoegd en er vanuit het Leerlingdossier goed naar verwezen wordt.

De rollen van betrokken en de plek die het leerlingdossier daarin heeft wordt toegelicht in de onderstaande tutorial.

Tutorial: Welke taken hebben de betrokkenen?

Leerlingdossier dyslexie | 2021 | Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en Expertisecentrum Nederlands in opdracht van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

*Let op: sla het leerlingdossier eerst op voor je erin gaat werken. De meeste webbrowsers (bijv. Google Chrome) zijn niet geschikt voor het invullen van de gegevens, omdat deze niet worden overgenomen bij het opslaan. Het Leerlingdossier kan worden ingevuld in Adobe Acrobat Reader, een programma dat gratis te downloaden is via get.adobe.com/nl/reader.

Halverwege februari 2022 is een fout met het invullen van tekstvakken hersteld. Het oude document is daarom vervangen. Als u problemen met het invullen van tekstvakken ervaart, dan kunt u het beste het document even opnieuw downloaden.