Leidraad Ernstige Dyslexie: doorverwijzing van onderwijs naar zorg

Laatst bijgewerkt op
  • Samenwerken bij ED

Leidraad Ernstige Dyslexie: doorverwijzing van onderwijs naar zorg

Versie 3.1 | 2022

Brief implementatie Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0) voor het schoolbestuur

2022

Brief implementatie Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0) voor de leesspecialist

2022

Brief implementatie Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0) voor de poortwachter

2022

Brief implementatie Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0) voor ouders

2022

Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg

Versie 2.0 | 2019

De Leidraad Ernstige Dyslexie: doorverwijzing van onderwijs naar zorg beschrijft het proces dat doorlopen wordt van een vermoeden van Ernstige Dyslexie (ED) op school tot diagnostiek en behandeling in de zorg. 

Sinds 1 januari is er het een en ander veranderd aan de vergoedingsregeling dyslexie. Het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 (PDDB 3.0) is toen van kracht gegaan. Daarom wordt vanaf 1 januari 2022 de nieuwe versie van de Leidraad (3.1) gebruikt. Tot en met december 2021 werd gebruik gemaakt van versie 2.0 van de Leidraad. Over de veranderingen in de vergoedingsregeling zijn vier toelichtende brieven opgesteld, een voor het schoolbestuureen voor de leesspecialisteen voor de poortwachter en een voor ouders. Deze brieven zijn hier ook te bekijken en te downloaden.

Het onderwijs heeft als taak goed lees- en spellingonderwijs te geven. Daarbij hoort dat lees- en spellingproblemen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en dat er bij een achterstand intensieve begeleiding wordt geboden. Voor een beperkte groep leerlingen zijn goed onderwijs en intensivering van begeleiding ontoereikend en is behandeling door een zorgverlener wenselijk. De Leidraad beschrijft het proces van signalering en wanneer en hoe lang je intensievere begeleiding (ondersteuningsniveau 2 en 3) aanbiedt. De Handreiking voor invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 gaat dieper in op de inrichting van deze ondersteuningsniveaus in het onderwijs. In de Leidraad wordt verder toegelicht hoe doorverwijzing naar de zorg verloopt wanneer deze ondersteuning onvoldoende blijkt te zijn en er een vermoeden ontstaat van ED. In onderstaande tutorial wordt dit proces toegelicht. Het Leerlingdossier Dyslexie kan worden gebruikt om alle informatie te bundelen ten behoeve van de diagnostiek. Het Format handelingsplan technisch lezen/spellen ondersteuningsniveau 3 kan worden gebruikt om intensieve begeleiding op ondersteuningsniveau 3 te beschrijven.

Tutorial: Hoe ziet de doorverwijzing eruit?

Leidraad Ernstige Dyslexie: doorverwijzing van onderwijs naar zorg | 2022 | Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en het Expertisecentrum Nederlands in opdracht van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie.

Brief implementatie Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0) voor het schoolbestuur | 2022 | Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en het Expertisecentrum Nederlands in opdracht van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie.

Brief implementatie Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0) voor de leesspecialist | 2022 | Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en het Expertisecentrum Nederlands in opdracht van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie.

Brief implementatie Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0) voor de poortwachter | 2022 | Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en het Expertisecentrum Nederlands in opdracht van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie.

Brief implementatie Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0) voor ouders | 2022 | Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en het Expertisecentrum Nederlands in opdracht van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie.

Leidraad Vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg: doorverwijzing bij een vermoeden van dyslexie | 2019 | Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en het Expertisecentrum Nederlands in opdracht van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie.