Draaiboek verbetertraject po

Draaiboek verbetertraject po | Inclusief bijlagen

2023

Draaiboek verbetertraject po | Exclusief bijlagen

2023

Bijlagen draaiboek verbetertraject po

2023

Dit draaiboek biedt suggesties en handvatten voor het opzetten van een verbetertraject rondom de invulling van ondersteuningsniveaus 2 en 3 binnen een schoolbestuur of samenwerkingsverband. Leren van en met elkaar staat hierbij centraal.

Niet alleen de onderwijskwaliteit van de ondersteuningsniveaus kan hierbij aan bod komen, maar ook de afstemming met ouders en de samenwerking met externe zorg bij ernstige leesproblemen en dyslexie. De scholen uit het schoolbestuur of samenwerkingsverband wisselen tijdens bijeenkomsten kennis en ervaring uit. Een knelpunt uit de eigen onderwijspraktijk vormt hierbij het uitgangspunt. Aan het einde van het traject hebben de scholen stappen gezet om het knelpunt aan te pakken. Het draaiboek en de bijbehorende bijlagen kunnen hieronder worden gedownload. Er zijn twee versies van het draaiboek beschikbaar: een lange versie inclusief alle bijlagen en een korte versie zonder de bijlagen. De bijlagen kunnen ook afzonderlijk worden gedownload.

Neem deel aan de Pilot verbetertraject po

Vanuit Dyslexie Centraal begeleiden we schoolbesturen of samenwerkingsverbanden bij het opzetten van een verbetertraject rondom de ondersteuningsniveaus aan de hand van dit draaiboek. Heeft u interesse in deelname aan de pilot of vragen hierover? Neem dan contact met ons op door te mailen naar info@dyslexiecentraal.nl of door te bellen naar Emmi Stuij (024-2042577) of Martine Gijsel (024-2042578).