Kwaliteitsdocument voor hulp bij invulling basisondersteuning lees- en spellingonderwijs

Nijmegen Kwaliteitskaart GroepsIndividueelplan en Aanmeldformulier ED

Vanuit de basisondersteuning geeft iedere school de zorg op ondersteuningsniveau 1, 2 en 3 zo goed mogelijk vorm. Om scholen te helpen bij het goed vastleggen van de geboden ondersteuning én suggesties te geven voor de invulling van deze ondersteuning op het gebied van lees- en spellingonderwijs, heeft een werkgroep vanuit basisscholen in de gemeente Nijmegen in samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands een nieuw document ontwikkeld.