Kwaliteitsdocument voor hulp bij invulling basisondersteuning lees- en spellingonderwijs

Laatst bijgewerkt op

Nijmegen Kwaliteitskaart GroepsIndividueelplan en Aanmeldformulier ED

Vanuit de basisondersteuning geeft iedere school de zorg op ondersteuningsniveau 1, 2 en 3 zo goed mogelijk vorm. Om scholen te helpen bij het goed vastleggen van de geboden ondersteuning én suggesties te geven voor de invulling van deze ondersteuning op het gebied van lees- en spellingonderwijs, heeft een werkgroep vanuit basisscholen in de gemeente Nijmegen in samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands een nieuw document ontwikkeld.

Dit document kan gezien worden als een kwaliteitskaart, een groeps- en individueel handelingsplan ineen. Als onderwijsprofessional kunt u hiermee in kaart brengen hoe de zorg op de verschillende ondersteuningsniveaus wordt vormgegeven en hoe u stap voor stap leerlingen selecteert en ondersteunt die wellicht in aanmerking komen voor gespecialiseerde dyslexiezorg op ondersteuningsniveau 4. 

Het document sluit aan op alle andere kennisdocumenten en praktische materialen die in het kader van werken aan lezen en spellen op de ondersteuningsniveaus door Dyslexie eerder ontwikkeld en beschikbaar gesteld zijn. Zie Weten | Begeleiding bij lees- en spellingproblemen | Ondersteuningsniveaus

Het document is beschikbaar sinds voorjaar 2023 en wordt volgend afspraak vanaf nu op de basisscholen in de gemeente Nijmegen gebruikt. Ook voor andere basisscholen buiten Nijmegen kan dit een handig document zijn. 

Met de basisscholen in Nijmegen zal het gebruik van het document verder gevolgd en geëvalueerd worden. Mocht u het document ook op uw school gaan gebruiken, dan horen we graag uw ervaringen en eventuele feedback. Stuur hiervoor een mail naar info@dyslexiecentraal.nl of vul het contactformulier in.