Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3

Laatst bijgewerkt op

Bijlagen Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3*

Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3 biedt praktische adviezen voor signalering en begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het boek geeft informatie over toetsen en de vergoedingsregeling dyslexie. Het bevat checklists, tips en adviezen voor leerkrachten en leesspecialisten groep 3. De adviezen sluiten aan bij de tussendoelen beginnende geletterdheid.

Vroegtijdig signaleren en effectief begeleiden

Groep 3 is voor de taalontwikkeling van kinderen een belangrijk jaar omdat ze een start maken met lezen en schrijven. Een op de tien kinderen blijkt echter moeite te hebben met leren lezen en spellen. Deze kinderen hebben begeleiding nodig om succesvol te kunnen zijn op school. Hoe eerder leerkrachten leesproblemen herkennen, hoe effectiever de interventie. Met dit boek leer je dyslexie en leesproblemen vroegtijdig signaleren bij leerlingen die achterblijven in hun ontwikkeling van lezen en spellen. Vervolgens leer je hen effectief begeleiden. Een praktisch boek vol richtlijnen voor leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en logopedisten.

Praktische adviezen

Het boek geeft antwoord op actuele vragen over een goede aanpak van leesproblemen en dyslexie in groep 3. Hoe kun je achterstanden in lezen en spellen tijdig signaleren? Wat kun je doen bij een vermoeden van dyslexie? Wat zijn kenmerken van goed aanvankelijk leesonderwijs?

Met praktische adviezen leer je onderwijs af te stemmen op de leerbehoeften van individuele kinderen en begeleiding in te zetten als het nodig is. Ook is er aandacht voor doorverwijzen en de vergoedingsregeling dyslexie. Tot slot geeft het boek handige suggesties hoe werken met het protocol in te passen is in het schoolbeleid.

2011 | Martine Gijsel, Femke Scheltinga, Maud van Druenen & Ludo Verhoeven | Expertisecentrum Nederlands

Bestel hier het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3. De bijlagen zijn hier ook apart te downloaden. 

*De bijbehorende bijlagen vind je hierboven. Het zip-bestand waarin de bestanden zijn samengevoegd, moet na het downloaden eerst worden uitgepakt (hiervoor kan een programma als WinRAR of WinZip worden gebruikt). Als je met de rechtermuisknop op het gedownloade bestand klikt zou deze optie moeten verschijnen.