Lerarenopleiding VO

Laatst bijgewerkt op

Powerpointpresentaties*

2016

Inleidingen Thema's Compleet*

2016

Het Masterplan Dyslexie heeft rond een aantal thema's lesmateriaal ontwikkeld voor eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen VO. Dit materiaal is aangepast aan de meest recente uitgave van het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs.

Thema's

Thema 1. Wat is dyslexie?

Thema 2. Dyslexiebeleid in de school

Thema 3. Signalering

Thema 4. Begeleiding van leerlingen met dyslexie

4a. Sociaal-emotionele begeleiding

4b. Pedagogisch-didactische begeleiding

4c. Vakinhoudelijke begeleiding (Nederlands en MVT)

Thema 5. Compensatie en dispensatie en inzet van digitale hulpmiddelen

Thema 6. Wet- en regelgeving

* Dit zip-bestand kan geopend worden door, nadat je het bestand lokaal hebt opgeslagen, erop te klikken met de rechtermuisknop en vervolgens te klikken op 'Hier uitpakken' (of een andere gewenste optie). Hiervoor dient je een programma als WinRAR of 7-Zip te zijn geïnstalleerd op je device.