Leidraad voor ouders: Mijn kind met dyslexie

Laatst bijgewerkt op
  • Ouders
  • Voortgezet Onderwijs
  • Basisonderwijs

Leidraad voor ouders | Basisschool

Webversie

Leidraad voor ouders | Middelbare school

Webversie

Leidraad voor ouders | Basisschool

Printversie

Leidraad voor ouders | Middelbare school

Printversie

Ouders vinden in deze leidraden (2019) (aparte versie voor de basisschool en middelbare school) uitgebreide informatie over de aanpak van leesproblemen en dyslexie. De brochure geeft ouders handvatten voor de ondersteuning die je je kind kunt geven en voor het communiceren en samenwerken met school en professionals.

In onderstaande folders staat in het kort weergegeven welke informatie er in de leidraad te vinden is. 

Folder Leidraad voor ouders: Mijn kind met leesproblemen en dyslexie op de basisschool

Folder Leidraad voor ouders: Mijn kind met leesproblemen en dyslexie op de middelbare school

 

De brochures zijn ontwikkeld door Oudervereniging Balans, in opdracht van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie.