We hebben 371 resultaten gevonden.
 • Aangepast toetsen en begeleiden voor EED in juni 2021 en daarna

  • Basisonderwijs | Voortgezet onderwijs | Ouders | Leerlingen
  … Aangepast toetsen en begeleiden voor EED in juni 2021 en daarna Actueel Juni 2021 Dit … van de Ondersteuningsniveaus 1 tot en met 4 en de Handreiking voor invulling van Ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van EED . Kijk …
  Lees meer
 • Ondersteuningsniveaus

   … het continuüm van zorg, ook wel het onderwijscontinuüm met ondersteuningsniveau genoemd. In de volgende video wordt … Ondersteuning bij lezen en spellen op school   In de  Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 en 4  worden …
   Lees meer
  • Aangepast toetsen en begeleiden voor EED voorjaar 2021

    … Aangepast toetsen en begeleiden voor EED voorjaar 2021 Actueel Februari 2021 In deze centrale … van de Ondersteuningsniveaus 1 tot en met 4 en de Handreiking voor de invulling van Ondersteuningsniveau 2 en Ondersteuningsniveau 3 bij …
    Lees meer
   • FAQ | Begeleiding bij lees- en spellingproblemen

     … ziet in het basisonderwijs een effectieve interventie op ondersteuningsniveau 3 eruit? Welk remediërend spellingprogramma raden jullie aan voor het basisonderwijs? Is Bouw! een effectief programma om … In de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie en in de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 …
     Lees meer
    • FAQ | Richtlijn Dyslexie en Protocol Ernstige Dyslexie

      … Wordt er niet meer gekeken naar spelling in de screening voor ED onder PDDB 3.0? Wat betekent de overgang van Protocol … en hardnekkigheid voldoen en voldoende ondersteuning op ondersteuningsniveau 2 en 3 gehad hebben. Met andere woorden: … wordt in samenwerking met deskundigen uit cluster 2 een handreiking ontwikkeld over het signaleren van (ernstige) …
      Lees meer
     • FAQ | Wet- en regelgeving

       … | Wet- en regelgeving Algemeen Is er sprake van zorgplicht voor de school met betrekking tot het bieden van … Is er een aangepaste versie van de eindtoets beschikbaar voor leerlingen met dyslexie? Voortgezet onderwijs Is een … in het voortgezet onderwijs? Mogen examens worden vergroot voor leerlingen met dyslexie? Gelden voor leerlingen in het …
       Lees meer
      • Examens in het voortgezet onderwijs

        … en een centraal examen. Omdat bij aanpassingen voor examens aan andere eisen moet worden voldaan dan bij … wordt in dit artikel uitgelegd welke regels er gelden voor aanpassingen bij het examen. Lees hier meer over … Website voor leerlingen die hun eindexamen gaan doen. Handreiking schoolexamens | website SLO Op deze pagina zijn …
        Lees meer
       • Vrijstellingen bij de talen

        • Voortgezet onderwijs
        … Vrijstellingen bij de talen Voor leerlingen met dyslexie kan het nodig zijn dat ze … Een dispensatieprotocol kan hierbij helpen (lees meer bij Handreiking | Dispensatieprotocol in het voortgezet onderwijs … en niet te snel over te gaan op dispensatie. In deze handreiking worden aandachtspunten en tips gegeven voor het …
        Lees meer
       • Toetsen bij moderne vreemde talen

        • Voortgezet onderwijs
        … talen (ga naar Weten | Toetsen in het voortgezet onderwijs voor algemene adviezen en informatie rond toetsen in het vo). Vaak wordt het eindexamen als richtlijn genomen voor de faciliteiten in de onderbouw. De brochure van het … om hun lessen vorm te geven. CITO en SLO hebben samen een handreiking geschreven over Toetsen en beoordelen met het ERK …
        Lees meer
       • FAQ | Dyslexiehulpmiddelen

         … Hoe wordt bepaald welk softwareprogramma geschikt is voor een leerling?  Welke mogelijkheden voor vergoeding zijn er wanneer er een compenserend … met de inzet van hulpmiddelen en hoe doe je dat? Wie zorgt voor geschikte bestanden van schoolboeken en lesmethodes die …
         Lees meer