We hebben 389 resultaten gevonden.
 • Aangepast toetsen en begeleiden voor EED in juni 2021 en daarna

  • Basisonderwijs | Voortgezet onderwijs | Ouders | Leerlingen
  … Aangepast toetsen en begeleiden voor EED in juni 2021 en daarna Laatst bijgewerkt op 25 … van de Ondersteuningsniveaus 1 tot en met 4 en de Handreiking voor invulling van Ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van EED . Kijk …
  Lees meer
 • Ondersteuningsniveaus

   … het continuüm van zorg, ook wel het onderwijscontinuüm met ondersteuningsniveau genoemd. In de volgende video wordt … Ondersteuning bij lezen en spellen op school   In de  Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 en 4  worden …
   Lees meer
  • Aangepast toetsen en begeleiden voor EED voorjaar 2021

    … Aangepast toetsen en begeleiden voor EED voorjaar 2021 Laatst bijgewerkt op 11 februari 2021 … van de Ondersteuningsniveaus 1 tot en met 4 en de Handreiking voor de invulling van Ondersteuningsniveau 2 en Ondersteuningsniveau 3 bij …
    Lees meer
   • FAQ | Begeleiding bij lees- en spellingproblemen

     … ziet in het basisonderwijs een effectieve interventie op ondersteuningsniveau 3 eruit? Welk remediërend spellingprogramma raden jullie aan voor het basisonderwijs? Is Bouw! een effectief programma om … In de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie en in de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 …
     Lees meer
    • Examens in het voortgezet onderwijs

      … en een centraal examen. Omdat bij aanpassingen voor examens aan andere eisen moet worden voldaan dan bij … wordt in dit artikel uitgelegd welke regels er gelden voor aanpassingen bij het examen. Lees hier meer over … Website voor leerlingen die hun eindexamen gaan doen. Handreiking schoolexamens | website SLO Op deze pagina zijn …
      Lees meer
     • FAQ | Richtlijn Dyslexie en Protocol Ernstige Dyslexie

       … Wordt er niet meer gekeken naar spelling in de screening voor ED onder PDDB 3.0? Wat betekent de overgang van Protocol … en hardnekkigheid voldoen en voldoende ondersteuning op ondersteuningsniveau 2 en 3 gehad hebben. Met andere woorden: … wordt in samenwerking met deskundigen uit cluster 2 een handreiking ontwikkeld over het signaleren van (ernstige) …
       Lees meer
      • Vrijstellingen bij de talen

       • Voortgezet onderwijs
       … bij de talen Laatst bijgewerkt op 27 september 2023 Voor leerlingen met dyslexie kan het nodig zijn dat ze … Een dispensatieprotocol kan hierbij helpen (lees meer bij Handreiking | Dispensatieprotocol in het voortgezet onderwijs … en niet te snel over te gaan op dispensatie. In deze handreiking worden aandachtspunten en tips gegeven voor het …
       Lees meer
      • Toetsen bij moderne vreemde talen

       • Voortgezet onderwijs
       … talen (ga naar Weten | Toetsen in het voortgezet onderwijs voor algemene adviezen en informatie rond toetsen in het vo). Vaak wordt het eindexamen als richtlijn genomen voor de faciliteiten in de onderbouw. De brochure van het … om hun lessen vorm te geven. CITO en SLO hebben samen een handreiking geschreven over Toetsen en beoordelen met het ERK …
       Lees meer
      • Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs

       • Voortgezet onderwijs | Bestuur & beleid | Samenwerking onderwijs & zorg
       … Dit online zelfevaluatie-instrument kan een startpunt zijn voor duurzame verbeteringen in de begeleiding van leerlingen … Naast deze drie ondersteuningsniveaus is er ook een vierde ondersteuningsniveau, namelijk intensieve begeleiding door … op. Zie Bijlage 1 van de Inhoudelijke Handleiding (2020) voor een overzicht van de vragen. Sturingsmechanismen: …
       Lees meer
      • PO | Preventieve aanpak met Bouw!

       • Basisonderwijs
       … de Hoeksche Waard hebben structureel gekozen voor een preventieve aanpak van leesproblemen als … scholen in de Hoeksche Waard (SWV HW) structureel gekozen voor een preventieve aanpak van leesproblemen als … bij. Het programma bestaat uit 523 online computerlessen voor het aanleren, oefenen, herhalen en toepassen van de … Over inzet Bouw! op Ondersteuningsniveau 3: …
       Lees meer