FAQ | Signalering van achterstanden

Laatst bijgewerkt op

1. Waar vind ik informatie over toetsen voor signaleren van achterstanden, onderbouwen van dyslexie en aangepast toetsen op de basisschool?

Op 15 november 2023 vond het webinar Toetsen in po bij leesproblemen en dyslexie plaats. Tijdens het webinar werd naar aanleiding van een aantal veelgestelde vragen een virtuele rondleiding gegeven op onze website, langs alle plekken op de site waar informatie over dit onderwerp is te vinden. Bekijk de bijbehorende PowerPoint-presentatie hier.

2. Is een middelbare school verplicht om bij brugklassers een dyslexiescreening uit te voeren? 

Nee, een school is niet verplicht een dyslexiescreening af te nemen. Wel wordt op basis van zorgplicht verwacht dat een school tijdig lees- en/of spellingproblemen signaleert en, passende en concrete maatregelen voorstelt en/of uitvoert, toegespitst op de specifieke situatie van de individuele leerling.

Directies maken hun eigen keuze hoe de signalering wordt vormgegeven. Signalering vindt veelal plaats op basis van informatie uit het basisonderwijs, door observatie in de klas en/of door afname van toetsen.

Lees meer

Naar boven

 

3. Welke toetsen kan ik in het basisonderwijs gebruiken voor het onderbouwen van een vermoeden van dyslexie?

Op dit moment zijn de volgende toetsen beschikbaar voor het onderbouwen van een vermoeden van dyslexie in het basisonderwijs:

Woordlezen:

Spelling:

Neem bij verdere vragen over beschikbaarheid en gebruik van de toetsen contact op met de klantenservice van de betreffende testuitgever.

Zie voor meer informatie en toelichting op de keuze en criteria voor toetsen van lezen en spellen op woordniveau het document ‘Toetsen bij een vermoeden van dyslexie’.

Lees meer

Naar boven