FAQ | Signalering van achterstanden

1. Is een middelbare school verplicht om bij brugklassers een dyslexiescreening uit te voeren? 

Nee, een school is niet verplicht een dyslexiescreening af te nemen. Wel wordt op basis van zorgplicht verwacht dat een school tijdig lees- en/of spellingproblemen signaleert en,  passende en concrete maatregelen voorstelt en/of uitvoert, toegespitst op de specifieke situatie van de individuele leerling.

Directies maken hun eigen keuze hoe de signalering wordt vormgegeven. Signalering vindt veelal plaats op basis van informatie uit het basisonderwijs, door observatie in de klas en/of door afname van toetsen.

Lees meer

Naar boven