Scan PO groep 3-8 | Intensievere begeleiding op Ondersteuningsniveau 3

  • Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3-8

Terug naar de Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3-8

Beschrijving van het verbeterdomein

Dit ondersteuningsniveau betreft een toename van de leertijd en de uitbreiding van het aanbod door het inzetten van evidence informed-methodieken die effectieve componenten bevatten en/of evidence based-methodieken in een (bij voorkeur) individuele setting of kleine groepjes. Psycho-educatie voor leerlingen met dyslexie is hier onderdeel van zodat leerlingen onder andere leren hoe ze hun sterke kanten kunnen benutten en leren omgaan met hun zwakkere kanten. De resultaten worden gemonitord en vastgelegd in het  handelingsplan. Het handelingsplan vormt mede de basis voor een leerlingdossier waarin het vermoeden van dyslexie onderbouwd moet worden. Als blijkt dat een leerling na een dyslexiebehandeling nog extra begeleiding op maat nodig heeft, dan blijft de school dit op ondersteuningsniveau 2 en 3 aanbieden. 

Inspirerende bronnen

Op de website Dyslexie Centraal staat informatie over hoe je leerlingen met lees- en spellingproblemen kunt begeleiden, hoe je de resultaten kunt monitoren en vastleggen in een handelingsplan (voorbeeld) en hoe eventuele doorwijzing naar de zorg aangepakt kan worden. In de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie is dit verder uitgewerkt voor groep 3 (p. 107-138 en 141-148), groep 4 (p. 105-137 en 141-148) en groep 5-8 (p. 81-115 en 179-186). De praktische Handreiking voor invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3, het Leerlingdossier Dyslexie en de Leidraad Vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg geeft hierbij extra handvatten. Hier zijn handige tutorials te vinden.