Materialen

Op deze pagina zijn allerlei praktische materialen en publicaties te vinden die gebruikt kunnen worden in de begeleiding van leerlingen met lees- en spellingproblemen en dyslexie.

Draaiboek verbetertraject po

Dit draaiboek biedt suggesties en handvatten voor het opzetten van een verbetertraject rondom ondersteuningsniveau 3 binnen een schoolbestuur of samenwerkingsverband.

Lees meer over Draaiboek verbetertraject po
Groep mensen van bovenaf gezien die vergaderen

Preventieve Dyslexiezorg

  • Eerder, beter en kosteneffectiever.

In de standaard-dyslexiezorg geldt dat kinderen eerst ernstig en langdurig vastlopen en twee jaar of langer moeten wachten voor ze relatief dure specialistische hulp kunnen krijgen.

In het boek Preventieve Dyslexiezorg wordt het over een andere, preventieve boeg gegooid.

Lees meer over Preventieve Dyslexiezorg
Voorkant boek Preventieve Dyslexiezorg, auteur Ria Kleijnen. Een groep van handen die samen een keten vormen

Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0

Met ingang van 1 januari 2022 is het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0) van kracht. Dit Protocol wordt gebruikt in het kader van de vergoede zorg (vanuit de Jeugdwet) bij leerlingen in het basisonderwijs met Ernstige Dyslexie.

Lees meer over Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0
PDDB

Een succesvolle schoolloopbaan voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie in het vo

  • Informatiepakket
  • Voortgezet Onderwijs

Dit digitale informatiepakket is in het najaar van 2021 naar alle middelbare scholen in Nederland gegaan. Het bestaat uit een tijdschrift en een poster met informatie over de ondersteuning van leerlingen met lees- en/of spellingproblemen en dyslexie gedurende hun schoolloopbaan.

Lees meer over Een succesvolle schoolloopbaan voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie in het vo
Voorkant van tijdschrift Een succesvolle schoolloopbaan voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie in het voortgezet onderwijs

Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie

De richtlijn biedt handvatten in de vorm van aanbevelingen voor het handelen van professionals in onderwijs en zorg bij hulp aan leerlingen met ernstige lees- en/of spellingproblemen en dyslexie. Hierbij gaat het om de aanpak van het onderwijs tot de zorg, in onderlinge afstemming en samenwerking. De richtlijn is dus bedoeld voor zowel onderwijs als zorg. Er is ook een document met informatie voor ouders.

Lees meer over Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie
pexels-julia-m-cameron

Checklist kwaliteitsaanpak

  • Professioneel handelen op ondersteuningsniveau 3 lezen en spellen

Met de checklist kan de kwaliteit en intensiteit van de uitvoering van een interventie op ondersteuningsniveau 3 gemonitord en geƫvalueerd worden.

Lees meer over Checklist kwaliteitsaanpak
Checklist

Heb je een vraag en staat het niet op deze site? Laat het ons weten.