Ondersteuning van leerlingen met lees- en/of spellingproblemen en dyslexie

Op deze pagina vind je informatie over het ondersteunen van leerlingen met dyslexie: niet alleen bij het lezen en spellen zelf, maar ook op sociaal-emotioneel vlak, op het gebied van pedagogisch-didactische ondersteuning en bij vreemde talenonderwijs.