Ondersteuning van leerlingen met lees- en/of spellingproblemen en dyslexie

Op deze pagina vind je informatie over het ondersteunen van leerlingen met dyslexie: niet alleen bij het lezen en spellen zelf, maar ook op sociaal-emotioneel vlak, op het gebied van pedagogisch-didactische ondersteuning en bij vreemde talenonderwijs.

Lees hoe de verschillende ondersteuningsniveaus eruit zien en kunnen worden ingevuld in zowel po als vo

Leer meer over wat psycho-educatie inhoudt en welke verschillende methodieken je hiervoor kan inzetten

In gesprek met de leerling, docenten en zorgspecialist (vo) /weten/ondersteuning-van-leerlingen-met-dyslexie/gesprek-met-de-leerling-docent…

Artikel over verschillende soorten gesprekken die je als docent kunt inzetten om leerlingen te helpen omgaan met hun dyslexie

Lees meer over de drie basisbehoeften van leerlingen en hoe je leerlingen daarin kunt ondersteunen als leraar in het po en vo

Adviezen en tips om je lesactiviteiten zo in te richten dat ook leerlingen met dyslexie optimaal kunnen leren

Hier vind je aanwijzingen voor hoe je leerlingen kunt begeleiden bij het lezen en schrijven

Vakspecifieke begeleiding bij de moderne vreemde talen /weten/ondersteuning-van-leerlingen-met-dyslexie/vakspecifieke-begeleiding-bij-…

Overzicht met verschillende artikelen over ondersteuning van leerlingen met dyslexie bij de moderne vreemde talen

FAQ | Ondersteuning van leerlingen met dyslexie /faq/faq-ondersteuning-van-leerlingen-met-dyslexie

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen over ondersteuning van leerlingen met dyslexie

Leesmotivatie bevorderen bij zwakke lezers en/of spellers https://dyslexiecentraal.nl/weten/begeleiding-bij-lees-en-spellingproblemen/lee…

Ontdek hoe je de leesmotivatie specifiek bij zwakke lezers en/of spellers kan bevorderen

Heb je een vraag en staat het niet op deze site? Laat het ons weten.