FAQ | Ondersteuning van leerlingen met dyslexie

Laatst bijgewerkt op

Voortgezet onderwijs

 

1. Welke scholen in het voortgezet onderwijs zijn gespecialiseerd in de begeleiding van leerlingen met dyslexie?

Er is geen overzicht van scholen die hierin gespecialiseerd zijn. Op de websites van de scholen is een schoolondersteuningsprofiel te vinden. Hierin staat beschreven welke basisondersteuning (hier valt ook dyslexie onder) de school kan bieden. Dit kan mogelijk helpen om een keuze te maken bij welke school een leerling het beste aangemeld kan worden. Mocht het schoolondersteuningsprofiel niet op de website staan van de school of als dit onvoldoende duidelijkheid biedt, dan kunnen ouders hierover het beste contact opnemen met de school in kwestie. Daarnaast moet scholen wanneer zij geen passende plek kunnen bieden voor een aangemelde leerling hier samen met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV) voor het voortgezet onderwijs een passende plek voor zoeken. Wanneer ouders moeite hebben met het vinden van een passende plek dan kunnen zij deze vraag ook voorleggen aan SWV in hun eigen regio. Scholen kunnen namelijk een beroep doen op het samenwerkingsverband bij het bieden van ondersteuning aan leerlingen. Zij hebben dus ook inzicht welke school het best past.

Lees meer