Wet- en regelgeving en de talen

Laatst bijgewerkt op
 • Online professionaliseringsmodule

Bij de ondersteuning van leerlingen met dyslexie en de inrichting van deze ondersteuning is het goed om te weten met welke wet- en regelgeving je rekening moet houden. In dit onderdeel van de online professionaliseringsmodule kun je je kennis hierover vergroten. Je kunt hier zelf of samen met je collega's mee aan de slag gaan.

De informatie onder Weten en Doen neem je door ter voorbereiding op het aan de slag gaan met de werkopdrachten onder Leren.

Weten

In de volgende artikelen kun je meer lezen over relevante wet- en regelgeving en welke gevolgen dit heeft voor de praktijk:

Doen

De volgende documenten kun je gebruiken in je onderwijspraktijk en geven praktische informatie over hoe je de regelgeving kunt toepassen in de praktijk:

Leren

Met deze werkopdrachten kun je aan de slag gaan met de kennis die je hebt opgedaan met het bekijken van de documenten onder Weten en Doen. Je kunt hierbij gebruikmaken van de volgende voorbeelden:

 1. Casus: vrijstelling Frans in 2 havo
  Brenda zit in 2 havo. Ondanks remedial teaching vanaf het tweede deel van de brugklas lukt het haar niet om voldoendes te halen voor Frans. Duits krijgt Brenda ook lastig onder de knie. Ze besteedt onevenredig veel tijd aan de talen. Andere vakken beginnen daar nu ook onder te lijden. Door onvoldoende voorbereidingstijd haalt ze ook onvoldoendes voor vakken waar ze in principe geen moeite mee heeft. Ouders en Brenda vragen aan school of ze vrijgesteld kan worden voor het vak Frans zodat ze de vrijgekomen uren aan de andere vakken kan besteden.

  Vraag: Kan je als school vrijstelling verlenen voor het vak Frans?

  Antwoord
   

 2. Casus: onderbouwing van vrijstelling met artikel 26e
  Lees ter voorbereiding ook gericht lid 4 en 5 van artikel 26e van het Inrichtingsbesluit WVO.
  Door in te zoomen op de titel en dit deel uit de wettekst ontstaan er nog wel eens misverstanden. Hieronder staan een aantal misverstanden in de vorm van vragen die voortkomen uit de praktijk.

  Vraag 1: Kan een school op basis van dit artikel een leerling met dyslexie in 4 havo vrijstelling verlenen voor een tweede moderne vreemde taal?

  Vraag 2: Kan een school op basis van dit artikel een leerling met dyslexie in 3 vwo vrijstelling verlenen voor een tweede moderne vreemde taal?

  Vraag 3: Kan een leerling die in 4 vwo ontheffing krijgt voor een tweede moderne vreemde taal op grond van dit artikel alleen het profiel natuur en techniek of natuur en gezondheid volgen (lid 4, onderdeel c)?

  Antwoorden
   

 3. Casus: financieren en faciliteren van voorleessoftware
  Kevin zit in een brugklas vmbo bb/kb. Op de basisschool is ernstige enkelvoudige dyslexie vastgesteld. Vanwege de ernst van de dyslexie heeft hij op de basisschool in de groepen 7 en 8 kunnen werken met Sprint. Ouders vragen aan school of zij Sprint en de bijbehorende schoolboeken voor Kevin willen financieren en het gebruik op school willen faciliteren.

  Vraag: Moet een school ondersteunende hulpmiddelen zoals Sprint, Kurzweil of Claroread financieren en faciliteren?

  • A. Nee. Een school financiert de digitale schoolboeken, niet het hulpmiddel zelf of het gebruik daarvan thuis of op school.

  • B. Ja. Als een ouder of leerling om een aanpassing in de vorm van hulpmiddel vraagt, moet de school dat realiseren.

  • C. Dat hangt af van de financiële mogelijkheden van de school.

  • D. Alleen als de gevraagde aanpassing noodzakelijk en geschikt is. Dat wil zeggen dat het de meest doeltreffende manier is om de belemmering weg te nemen.

  • E. Dat hangt ervan af, school moet in ieder geval financiële mogelijkheden onderzoeken.

   Antwoord
    

 4. Praktijkopdracht: het dyslexieprotocol van uw school
  Bekijk het dyslexieprotocol van de school.

  • Is er een dispensatieprotocol opgenomen? Welke aanpassingen zou u voorstellen op basis van de kennis en voorbeelden in deze module?

  • Is er duidelijk omschreven welke mogelijkheden de school biedt aan toetsfaciliteiten en ondersteuning? Welke aanpassingen zou u voorstellen op basis van de kennis en voorbeelden in deze module?

  • Is het duidelijk omschreven hoe om te gaan met vragen om aanpassingen van ouders en/of leerlingen? Welke aanpassingen zou u voorstellen op basis van de kennis en voorbeelden in deze module?