Lerende professionals

Voor de organisatie en uitvoering van goed lees- en spellingonderwijs is het van groot belang dat er passende professionalisering is van degenen die verantwoordelijk zijn voor dit onderwijs. Het gaat hierbij niet alleen om de leraren en het primaire onderwijsproces, maar ook om schoolleiders en bestuurders en bijvoorbeeld het sturen op data voor verbetering en ontwikkeling. Ook ouders en ervaringsdeskundigen kunnen in het professionaliseringstraject meegenomen worden.

Het is daarbij belangrijk om ook ontwikkeling en kennisdeling met de wetenschap en de opleidingen te stimuleren en samen te werken met partnerschappen van aankomende en zittende leraren.

Bij professionalisering kan gebruik gemaakt worden van zowel meer traditionele middelen (deskundigheidsbevordering op locatie, studiedagen, conferenties) als hedendaagse technologische middelen (e-learning modules).

Hieronder vind je meer informatie over verschillende professionaliseringstrajecten en middelen.