Doen

Hier vind je materialen en praktische tips om zelf aan de slag te gaan met lees- en spellingproblemen en dyslexie in onderwijs en zorg.

Ga voor meer achtergrondinformatie naar Weten en voor ervaringen en praktijkvoorbeelden naar Leren.

Werken met de protocollen /doen/werken-met-de-protocollen

Informatie voor onderwijsprofessionals over waarvoor en hoe je de protocollen voor leesproblemen en dyslexie kunt inzetten

Praktijkroute /doen/praktijkroute

Samen (integraal) aan de slag met effectief en verantwoord lees- en spellingonderwijs

Dyslexiehulpmiddelen /doen/aan-de-slag-met-dyslexiehulpmiddelen

Praktische informatie om thuis en op school aan de slag te gaan met dyslexiehulpmiddelen

Materialen /doen/materialen

Praktische handreikingen, brochures, protocollen en andere materialen

Samenwerken bij Ernstige Dyslexie /doen/samenwerken-bij-ernstige-dyslexie

Informatie over de vergoedingsregeling Ernstige Dyslexie en bijbehorende documenten

Dataverzameling /doen/dataverzameling

Informatie en instrumenten om de uitvoering van het dyslexiebeleid te monitoren en te sturen op data

Bij de bibliotheek /doen/bij-de-bibliotheek

Informatie en praktische handreikingen over passend leesmateriaal en leesbevordering voor thuis en op school

Leesplezier en leesbevordering /doen/leesplezier-en-leesbevordering

Informatie en tips over leesplezier (stimuleren) in het basis- en voortgezet onderwijs

Uitwerking interventies NPO /doen/uitwerking-interventies-npo

NPO-interventies toegespitst op lezen en spellen

Compenserende Hulpmiddelen op Maat - Goede voorbeelden https://dyslexiecentraal.nl/compenserende-hulpmiddelen-op-maat-goede-voorbeelden

Casussen van inzet COM-hulpmiddelen in het Primair en Voortgezet Onderwijs

Heb je een vraag en staat het niet op deze site? Laat het ons weten.