Uitwerking interventies NPO

Met het extra geld uit het Nationaal Programma Onderwijs kunnen scholen kiezen voor een van de kansrijke interventies uit de menukaart. Dyslexie Centraal heeft voor scholen die daarbij specifiek in willen zetten op lezen en spellen/leerlingen met leesproblemen en dyslexie, een aantal interventies toegespitst op dit thema. Met deze uitwerkingen kun je de interventie op een effectieve manier toepassen voor het lees- en spellingonderwijs en de begeleiding van leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie.

Feedback geven /doen/uitwerking-interventies-npo/npo-interventie-feedback-geven

Uitwerking van de kansrijke interventie 'Feedback geven', toegespitst op lezen en spellen/leerlingen met leesproblemen en dyslexie

Directe instructie /doen/uitwerking-interventies-npo/directe-instructie

Uitwerking van de kansrijke interventie 'Directe instructie', toegespitst op lezen en spellen/leerlingen met leesproblemen en dyslexie

Ouderbetrokkenheid /doen/uitwerking-interventies-npo/ouderbetrokkenheid

Uitwerking van de kansrijke interventie 'Ouderbetrokkenheid', toegespitst op lezen en spellen/leerlingen met leesproblemen en dyslexie

Digitale technologie /doen/uitwerking-interventies-npo/digitale-technologie

Uitwerking van de kansrijke interventie 'Digitale technologie', toegespitst op lezen en spellen/leerlingen met leesproblemen en dyslexie