Praktijkroute

De praktijkroutes basisonderwijs en voortgezet onderwijs zetten goed vakmanschap rondom lezen en spellen, omgaan met verschillen (o.a. dyslexie) in de etalage. Door middel van films en ondersteunende materialen wordt getoond wat er nodig is om kinderen en jongeren te ondersteunen bij hun lees-en spellingproblemen. Hierbij wordt een integrale aanpak op drie niveaus gevolgd.

De praktijkroutes worden ontwikkeld om professionals kritisch naar hun eigen praktijk te laten kijken. Het doel is om alle betrokkenen te inspireren en te activeren tot effectief en verantwoord dagelijks handelen en tot borging van dat handelen. De komende periode worden de praktijkroutes steeds verder uitgebreid.

Hier vind je de praktijkroute voor groep 1 en 2 (nog in ontwikkeling) en bekijk je de bijbehorende film (reeds beschikbaar)

Hier vind je de praktijkroute voor het voortgezet onderwijs (nog in ontwikkeling) en bekijk je de bijbehorende film (reeds beschikbaar)

Opzet en achtergrond praktijkroutes /doen/praktijkroute/opzet-en-achtergrond-praktijkroutes

Ontdek meer over de opzet en achtergrond van de praktijkroutes

Heb je een vraag en staat het niet op deze site? Laat het ons weten.