Scan PO groep 3-8 | Interprofessionele samenwerking

  • Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3-8

Terug naar de Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3-8

Beschrijving van het verbeterdomein

Binnen en buiten de school werken professionals van verschillende disciplines (liefst zo vroegtijdig mogelijk) samen om leerlingen optimaal te ondersteunen en te begeleiden. In ieder geval vindt er op de school samenwerking met de zorg (ondersteuningsniveau 4) plaats als leerlingen in aanmerking komen voor een diagnostisch onderzoek naar dyslexie, of als zij nog in behandeling zijn. Daarnaast kunnen zorgspecialisten ook adviezen geven over hoe begeleiding op ondersteuningsniveau 2 en 3 effectief gegeven kan worden. Gegevens die nodig zijn voor het diagnostisch onderzoek, een optimale behandeling buiten de school en een optimale begeleiding binnen de school worden met elkaar uitgewisseld.

Inspirerende bronnen

Op de website Dyslexie Centraal staat informatie over hoe je de resultaten van de ondersteuning kunt monitoren en vastleggen in een handelingsplan (voorbeeld), hoe doorwijzing naar de zorg aangepakt kan worden en hoe met de zorg samengewerkt kan worden tijdens de behandeling. In de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie is dit verder uitgewerkt voor groep 3 (141-154), groep 4 (141-153) en groep 5-8 (179-195). Het Leerlingdossier Dyslexie en de Leidraad Vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg geeft hierbij extra handvatten. Hier zijn ook handige tutorials te vinden.