Materialen

Op deze pagina zijn allerlei praktische materialen en publicaties te vinden die gebruikt kunnen worden in de begeleiding van leerlingen met lees- en spellingproblemen en dyslexie.

Een succesvolle schoolloopbaan voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie in het vo

  • Informatiepakket
  • Voortgezet Onderwijs

Dit digitale informatiepakket is in het najaar van 2021 naar alle middelbare scholen in Nederland gegaan. Het bestaat uit een tijdschrift en een poster met informatie over de ondersteuning van leerlingen met lees- en/of spellingproblemen en dyslexie gedurende hun schoolloopbaan.

Lees meer over Een succesvolle schoolloopbaan voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie in het vo
Voorkant van tijdschrift Een succesvolle schoolloopbaan voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie in het voortgezet onderwijs

Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie

De richtlijn biedt handvatten in de vorm van aanbevelingen voor het handelen van professionals in onderwijs en zorg bij hulp aan leerlingen met ernstige lees- en/of spellingproblemen en dyslexie. Hierbij gaat het om de aanpak van het onderwijs tot de zorg, in onderlinge afstemming en samenwerking. De richtlijn is dus bedoeld voor zowel onderwijs als zorg. Er is ook een document met informatie voor ouders.

Lees meer over Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie
pexels-julia-m-cameron

Checklist kwaliteitsaanpak

  • Professioneel handelen op ondersteuningsniveau 3 lezen en spellen

Met de checklist kan de kwaliteit en intensiteit van de uitvoering van een interventie op ondersteuningsniveau 3 gemonitord en geƫvalueerd worden.

Lees meer over Checklist kwaliteitsaanpak
Checklist

Tijdschrift Speciale uitgave van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Dit tijdschrift maakt deel uit van het informatiepakket dat begin 2020 naar alle basisscholen in Nederland is gegaan. Het informatiepakket bevat informatie en praktische adviezen voor de preventieve en integrale aanpak in het onderwijs. Naast het tijdschrift zat er in het informatiepakket ook een poster met een infographic over de inrichting van het getrapte ondersteuningsaanbod op school bij lees- en spellingproblemen.

Lees meer over Tijdschrift Speciale uitgave van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie
Voorkant van tijdschrift met plaatje van rennende kinderen

Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3-8

  • Online zelfevaluatie-instrument

Online zelfevaluatie-instrument dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in het basisonderwijs met betrekking tot het lees- en spellingonderwijs en de begeleiding van leerlingen met lees- en spellingproblemen en dyslexie.

Lees meer over Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3-8
Radargrafiek voorbeeld uit scan

In gesprek met leerling en vakdocent over begeleiding bij mvt

Deze twee gespreksleidraden kunnen gebruikt worden in het voortgezet onderwijs voor het eerste gesprek met een leerling over het leren van vreemde talen en het zorgen voor afstemming tussen de vakdocent en de docent die ondersteuning biedt tijdens een hulp-/steunles.

Lees meer over In gesprek met leerling en vakdocent over begeleiding bij mvt
,

Heb je een vraag en staat het niet op deze site? Laat het ons weten.