Gespreksleidraad kennismaking en opstellen dyslexiekaart

Laatst bijgewerkt op

Gespreksleidraad kennismaking en opstellen dyslexiekaart

Deze gespreksleidraad biedt de dyslexiecoach handvatten voor het kennismakingsgesprek met de leerling bij het invullen van de dyslexiekaart.

Wanneer er nieuwe leerlingen met dyslexie op school komen dan vormt het bespreken en opstellen van de dyslexiekaart of -pas een uitgelezen kans voor de dyslexiecoach om kennis te maken met de leerling. Dit kan individueel, maar ook in kleine groepjes. Op die manier creëer je ook een vorm van lotgenotencontact en kost het minder tijd. 
Tijdens dit gesprek is het in ieder geval handig om in te gaan op hoe de dyslexiekaart werkt en hoe de leerling faciliteiten in kan zetten op school. Een gespreksleidraad als deze kan de dyslexiecoach helpen om zo’n gesprek te structureren en bij alle leerlingen op dezelfde wijze aan te pakken. De wijze waarop begeleiding is ingericht en welke hulpmiddelen en faciliteiten er mogelijk zijn verschilt natuurlijk per school. Stem de suggesties in deze gespreksleidraad dus af op je eigen schoolsituatie.

Gespreksleidraad kennismaking en opstellen dyslexiekaart | 2021 | Beuk & Dood | Dyslexie Centraal