Preventieve Dyslexiezorg

Laatst bijgewerkt op
  • Eerder, beter en kosteneffectiever.

Preventieve Dyslexiezorg - deel 1

Preventieve Dyslexiezorg - bijlagen

Preventieve Dyslexiezorg - deel 2

Preventieve Dyslexiezorg - bijlagen

Preventieve Dyslexiezorg - deel 3

Preventieve Dyslexiezorg - bijlagen

Preventieve Dyslexiezorg – bijlagen

Preventieve Dyslexiezorg - bijlagen

In de standaard-dyslexiezorg geldt dat kinderen eerst ernstig en langdurig vastlopen en twee jaar of langer moeten wachten voor ze relatief dure specialistische hulp kunnen krijgen.

In het boek Preventieve Dyslexiezorg wordt het over een andere, preventieve boeg gegooid.

Dyslexiespecialisten uit de zorg en onderwijsprofessionals werken in een vroeg stadium (groep 2, 3, 4) op de werkvloer samen aan een preventieve aanpak. In het Preventieve Dyslexietraject (PD) zijn na 6 maanden de ernst, hardnekkigheid en eventuele andere problematiek loepzuiver vast te stellen. Voor alleen die leerlingen die het daadwerkelijk nodig hebben, volgt verwijzing naar de vergoede zorg. De poortwachtersfunctie is daarmee ingevuld, professionals (onderwijs en zorg) leren van en met elkaar, ouders/verzorgers zijn optimaal betrokken en de preventieve aanpak komt ook ten goede aan andere leerlingen in de klas. De PD-methodiek wordt in cofinanciering bekostigd: Jeugdhulp (gemeente) betaalt de specialist-behandelaar, Passend onderwijs levert maatwerkgerichte ondersteuning (schoolontwikkeling), professionalisering en de benodigde materialen.

Het boek is bedoeld voor professionals in onderwijs en zorg, ouders, beleidsmakers, bestuurders, opleidingen en wetenschap. Voor iedere geïnteresseerde geeft Deel 1 (Beschrijvingskader) inzicht in de gelaagde PD-methodiek. Degenen die in hun eigen context de uitvoering en implementatie ter hand willen nemen, vinden daarvoor handvatten in Deel 2 (Praktijk). Deel 3 (Theorie) beschrijft de conceptuele en (praktijk)wetenschappelijke onderbouwing.

Deze preventieve aanpak is niet zozeer afhankelijk van waar het macro-dyslexiebudget wordt belegd, maar van een visie dat het eerder en beter kan voor hetzelfde (of minder) geld, van ‘omdenken’ dus.

Dyslexie Centraal organiseerde naar aanleiding van het boek een mini-symposium. Het artikel Terugblik mini-symposium Preventieve Dyslexiezorg is een verslag van deze dag. 

Oudervereniging Balans interviewde Ria over deze aanpak en heeft alle aanvullende informatie en verwijzingen naar filmpjes en artikelen verzameld over Preventieve Dyslexiezorg.

2022 | Kleijnen, R. | Preventieve Dyslexiezorg | Dyslexie Centraal

De gedrukte versie is te koop in de webwinkel.

Op 13 november was er een webinar waarin diverse casussen zijn besproken die op een preventieve manier dyslexiezorg aanpakken. Hieronder zijn de video's en de presentaties terug te zien.

 

Preventieve Dyslexiezorg Sittard-Geleen
Dyslexie in Transitie Brunssum en Beekdalen
Integrale Aanpak Dyslexie Lelystad
Dyslexie Achterhoek