Overdrachtsformulier po-vo bij leerlingen met dyslexie en zwakke lezers/spellers

Laatst bijgewerkt op
  • Overdracht po-vo

Overdrachtsformulier po-vo bij leerlingen met dyslexie en zwakke lezers/spellers

2021

Een goede overdracht van informatie uit het po over leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie is belangrijk voor een goede start (of goed vervolg) van de begeleiding in het vo. Om deze informatieoverdracht te vergemakkelijken, is dit overdrachtsformulier ontwikkeld om aanvullende informatie aan te leveren bij de middelbare school of op te vragen bij de basisschool, die niet 'standaard' wordt meegeleverd in de overdracht van po naar vo, zoals gegevens uit het leerlingvolgsysteem en het onderwijskundig rapport (OKR). In het formulier wordt gevraagd naar de belemmeringen die een leerling op dit moment ervaart en van welke faciliteiten en dyslexiehulpmiddelen de leerling gebruik maakt. Ook de handelingsplannen van de laatste 3 jaar bij zwakke lezers en spellers leveren belangrijke informatie op. De ondersteuning op de middelbare school kan dan direct hierop worden afgestemd zodat de leerling zich in een doorgaande lijn kan blijven ontwikkelen. 

In deze video leggen verschillende betrokkenen uit het basis- en voortgezet onderwijs uit hoe een overdrachtsformulier als deze ingezet kan worden om de overdracht van po naar vo soepel te laten verlopen.

 

Video | Succesvolle overstap van po naar vo in beeld

Vermoeden van dyslexie

Wanneer uit het formulier blijkt dat er bij de basisschool een vermoeden is van dyslexie dan kan dat ook op hierop ingevuld worden. De ontwikkeling van de leerling kan verder gemonitord worden door de middelbare school. Indien nodig kunnen stappen worden gezet richting doorverwijzing naar een dyslexieonderzoek. De benodigde handelingsplannen van de basisschool zijn in de overdracht dan al opgevraagd en kunnen in de verwijzing worden meegenomen in verband met het onderbouwen van de hardnekkigheid van de lees- en/of spellingproblemen. Aanvullende informatie over de leergeschiedenis van de leerling op de basisschool kan worden opgevraagd met het volgende vragenlijst:

Ervaringen

Het overdrachtsformulier is ontwikkeld op basis van ervaringen met bestaande formulieren uit het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. Het nieuwe overdrachtsformulier is zo opgezet dat het onnodige administratie voorkomt en hopelijk goed aansluit bij de wensen in de onderwijspraktijk. We zijn nu benieuwd naar de ervaringen met het gebruik van dit nieuwe formulier op scholen (zowel po als vo). Op basis van eventuele feedback uit de praktijk kunnen wij het formulier zonodig nog bijstellen. Wil je je ervaringen delen? Stuur dan een mail naar info@dyslexiecentraal.nl 

Overdrachtsformulier po-vo bij leerlingen met dyslexie en zwakke lezers/spellers | 2021 | Beuk & Dood | Dyslexie Centraal