Scan PO groep 3-8 | Leerling- en ouderbetrokkenheid

Laatst bijgewerkt op
  • Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3-8

Terug naar de Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3-8

Beschrijving van het verbeterdomein

Bij het onderwijs aan en de ondersteuning van de leerling staat de leerling centraal. Ouders/verzorgers vormen daarbij een belangrijke educatieve partner. Zij worden in begrijpelijke taal ge├»nformeerd over het taal- en leesonderwijs en de extra ondersteuning die de school biedt. Indien er reden is voor intensivering van de zorg, betrekt de school hen in een vroegtijdig stadium bij de begeleiding van de leerling en wordt bekeken hoe school en ouders/verzorgers gezamenlijk kunnen optrekken. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillen in de ondersteuningsmogelijkheden, sociale achtergrond en waarden en normen van ouders/verzorgers. Daarnaast worden leerlingen met dyslexie en hun ouders/verzorgers betrokken bij de inzet van dyslexiehulpmiddelen en andere aanpassingen. 

Inspirerende bronnen

Op de website Dyslexie Centraal staan verschillende suggesties over hoe je ouders kunt informeren en adviseren en hoe met ouders samengewerkt kan worden in de begeleiding van lees- en spellingproblemen. Hier is ook informatie te vinden over de begeleiding van leerlingen met dyslexie. Op www.dyslexiehulpmiddelen.com wordt informatie gegeven hoe je met leerlingen in gesprek kunt gaan over het gebruik van dyslexiehulpmiddelen. Oudervereniging Balans heeft informatie op een rijtje gezet over de invloed die dyslexie heeft op een gezin. Op Dyslexie Centraal zijn ook artikelen te vinden met informatie speciaal voor ouders en leerlingen. Hier is onder andere de Leidraad voor ouders: Mijn kind met dyslexie te vinden. Daarnaast wordt op de website van Stichting Lezen informatie gegeven over hoe je ouders kunt betrekken bij lezen.