Ouders informeren en adviseren

Laatst bijgewerkt op

Ouders zijn belangrijke partners van de school en goede samenwerking is dan ook belangrijk. In dit artikel worden suggesties gegeven voor hoe met ouders samengewerkt kan worden rond de signalering van dyslexie in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Samenwerking op de basisschool

Wanneer er gesignaleerd wordt dat er sprake is van een achterstand bij een leerling, worden ouders hiervan op de hoogte gesteld. In het gesprek met ouders op school is het goed om naast uitleg te geven over de lees- en spellingontwikkeling van het kind, ook meer informatie aan ouders te vragen over het lezen en schrijven thuis. Voor ouders is het soms lastig om te horen dat hun kind lees- en/of spellingproblemen heeft en hiermee om te gaan. Belangrijk is dan ook om als school een luisterend oor te bieden.

De volgende punten kunnen aan bod komen in het gesprek:

  • De leerkracht kan achtergrondinformatie vragen aan ouders: komt dyslexie voor in de familie? Worden de lees- en/of spelling problemen herkend bij iemand in de familie? En herkennen ouders ook de beschreven problemen door de leerkracht?
  • De leerkracht geeft een duidelijke uitleg over de achterstand. Waar heeft de leerling precies moeite mee? Welke ondersteuning wordt er nu geboden in de klas?
  • Sommige ouders willen wellicht meer weten over dyslexie. Verwijs ze naar relevante websites zoals van Balans en Dyslexie Centraal. Het boek Houvast bij leesproblemen en dyslexie van Arga Paternotte kan ook meer informatie bieden, net zoals de Leidraad voor ouders: mijn kind met dyslexie.
  • De leerkracht kan tips geven over wat het kind thuis kan oefenen, hoe ouders dit kunnen begeleiden en hoe vaak het oefenen nodig is.
  • De leerkracht kan met ouders meedenken over externe hulp. Ouders bepalen altijd of dit gebeurt, en bij welk behandelinstituut, maar de leerkracht of ib’er kan ouders wel wegwijs maken en helpen in de keuze op basis van ervaringen met behandelinstituten.

Samenwerking in het voortgezet onderwijs

In het dyslexiebeleid van de school staat beschreven wat de procedure is van signalering en doorverwijzing. Deze informatie zou toegankelijk voor ouders moeten zijn. Er staat bijvoorbeeld vermeld of de school signaleringstoetsen afneemt, of de school een dyslexieonderzoek zelf (deels) kan afnemen of ouders adviseert om na signalering een onderzoek te uitvoeren in een praktijk. Daarbij moet in ieder geval voor ouders duidelijk zijn voor wie de kosten van het onderzoek zijn.

Wanneer ouders geïnformeerd worden over de signalen van lees- en/of spellingproblemen, kunnen veel punten die ook voor de basisschool zoals hierboven beschreven worden gebruikt. Extra punten voor het voortgezet onderwijs zijn:

  • De school kan tijdens het verzamelen van achtergrondinformatie navragen hoe het lezen en spellen op de basisschool verliep: zijn er op de basisschool problemen geweest met lezen en/of spellen? Welke hulp is er toen geboden en hoe heeft dit geholpen?
  • Duidelijke uitleg aan ouders over de vervolgstappen en de wijze waarop de school contact met de ouders blijft houden.