Samenwerking ouders en school

Laatst bijgewerkt op

Ouders zijn belangrijke partners van de school en goede samenwerking is dan ook belangrijk. In dit artikel worden suggesties gegeven voor hoe met ouders samengewerkt kan worden rond de begeleiding van lees- en spellingproblemen in het basisonderwijs.

Op het moment dat een leerling in aanmerking komt voor extra begeleiding, is het goed om ouders te informeren. Ouders kunnen een belangrijke rol spelen bij het extra oefenen thuis. Ook kunnen ze met tips van school de leesmotivatie van hun kind extra bevorderen. Soms is het best lastig om een kind thuis ook nog gemotiveerd aan het lezen te krijgen. Wanneer het lezen niet lukt kan dat voor weerstand zorgen bij een kind, om ook nog thuis te moeten lezen.

Wat kunnen ouders doen?

Om er voor te zorgen dat er een goede balans blijft tussen ontspannen en extra oefenen thuis en om ervoor te zorgen dat er daarbij op de goede manier wordt geoefend, is afstemming met de ouders van belang. De focus zou bij ouders vooral moeten liggen op het spelenderwijs stimuleren van lezen en schrijven. Denk daarbij aan het spelen van taalspelletjes (galgje, scrabble) of het samen lezen van verschillende boeken (informatieve boeken, strips, prentenboeken) Ben je als ouder op zoek naar meer tips hoe je de leesmotivatie kan verbeteren of als leerkracht op zoek naar tips voor ouders? Kijk dan op onze pagina met oefentips of de pagina met tips voor boeken.

Er zijn een aantal punten die er voor zorgen dat de ondersteuning van ouders het meest effectief is:

  • Kwaliteit en regelmaat van de inzet: het is zinvoller om meerdere keren per week 15 minuten te oefenen, dan een keer per week een uur. Ook het gezellig maken van de oefenmomenten bijvoorbeeld middels het inrichten van knusse leesplekken heeft een positieve werking.
  • De ondersteuning van school en thuis moet in elkaars verlengde liggen. De leerkracht biedt instructie op het niveau van het kind en ouders kunnen thuis op dat niveau verder oefenen. Zo kunnen letters die nog lastig zijn thuis verder geoefend en herhaald worden.
  • De focus ligt thuis op het stimuleren van de leesmotivatie. Het gaat dus vooral om aandacht voor boeken die het kind leuk vindt en taalspelletjes die een kind aangespreken. Ouders kunnen samen met hun kind ontdekken welke type boeken er voor zorgen dat een kind betrokken is bij het lezen.
  • Belangrijk is dat ouders op de hoogte zijn van de beste aanpak voor het begeleiden van hun kind. In overleg met de leerkracht wordt afgesproken hoe er thuis geoefend kan worden en op welke manier.