Richtlijn Dyslexie en Protocol Ernstige Dyslexie (ED)

Laatst bijgewerkt op

Op deze pagina vind je snelle verwijzingen naar de informatie over:

De BVRD bevat aanbevelingen voor het handelen van professionals in onderwijs en zorg die betrokken zijn bij jeugdigen met lees-/spellingproblemen en dyslexie in de leeftijd van 6 tot 23 jaar.

Webinars BVRD november 2021: zie verslag en dia's 

Het PDDB 3.0 bevat criteria voor onderzoek en behandeling voor leerlingen in het primair onderwijs (7 tot 13 jaar) met de indicatie ‘Ernstige Dyslexie’ in het kader van vergoede dyslexiezorg binnen de Jeugdwet.

Voor antwoorden op veelgestelde vragen over BVRD en PDDB, zie FAQ

Laatste nieuws: cluster 2 en cluster 4 leerlingen hebben ook toegang tot vergoede dyslexiezorg, zie voor meer toelichting verder FAQ vraag 6

Zie ook: Webinar over nieuwe protocol en richtlijn januari 2022 (opnames)

Zie ook: NKD - veelgestelde vragen

Zie ook: Toelichting relatie SDN brochure, BVRD en PDDB 3.0